Unijne boisko w Częstocicach

Szkoła w Częstocicach otrzyma ponad 400 tys. zł dofinansowania z programu unijnego na doposażenie pracowni przedmiotowych i budowę boiska.
Skazywana przez wielu na upadek placówka, rozwija się i coraz lepiej służy społeczności lokalnej.
-Cały projekt opiewa na ponad pół miliona złotych. Do 410 tys. zł otrzymanych z programu unijnego, stowarzyszenie prowadzące szkołę dołoży 130 tys. zł z własnych oszczędności ? podkreśla Artur Zawadzki, radny miejski i prezes stowarzyszenia na rzecz szkoły w Częstocicach -Jeszcze w tym roku zostaną doposażone dwie klasopracownie: matematyczna i przyrodnicza. Na każdą z nich będzie można przeznaczyć ok. 60 tys. zł. Dzieci z Częstocic dysponować będą bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami, jednymi z najnowocześniejszych w naszym mieście.
Kolejne inwestycje w ramach tego projektu planowane są w przyszłym roku. Wreszcie uda się zlikwidować bariery architektoniczne. Wybudowany zostanie podjazd dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Zadanie to pozwoli na przebudowę wejścia do szkoły i uporządkowanie terenu przed budynkiem od strony ulicy Górnej.
Informacja o zakwalifikowaniu do realizacji projektu szybko rozeszła się po osiedlu. Dzieci i młodzież z Częstocic z niecierpliwością czekają na modernizację boiska. Za pozyskane pieniądze w przyszłym roku na bazie istniejącego obecnie boiska o nawierzchni asfaltowej, znajdującego się obok szkoły, powstanie wielofunkcyjne boisko o nawierzchni polipropylenowej. Będzie na nim można grać m.in. w tenisa, koszykówkę czy siatkówkę.
-W sąsiedztwie boiska za blisko 90 tys. zł powstanie plac zabaw dla dzieci ? dodaje Jolanta Jeruzal, dyrektor szkoły w Częstocicach. Cieszymy się z tej inwestycji szczególnie, bowiem od przyszłego roku szkolnego zamierzamy stworzyć drugą grupę przedszkolną. Rodzice którzy pracują zawodowo, a takich młodych rodzin jest w naszej dzielnicy coraz więcej, mogą przywieźć dziecko już od godz. 6.30. Będzie miało ono zapewnioną dobrą opiekę i oczywiście posiłki. Czekające nas inwestycje w tym i w przyszłym roku nie rozwiążą wszystkich naszych problemów. Ciągle idziemy do przodu. Chcemy zrobić dla naszego środowiska jeszcze więcej ?podkreśla radny Artur Zawadzki. ?Ważne, że nasze dzieci nie muszą jeździć kilka kilometrów do innych szkół na terenie miasta i że uczą się na miejscu. Ale marzy nam się, aby Częstocice miały jedną z najlepiej wyposażonych i prowadzonych placówek oświatowych w Ostrowcu, by nasi uczniowie odnosili sukcesy w liceach, a szkoła stanowiła centrum życia społecznego i kulturalnego dzielnicy.
W tych planach jest też ?dorobienie? się własnej kuchni. Prace modernizacyjne trwają. Stowarzyszenie złożyło do Powiatowego Urzędu Pracy wniosek i otrzymało dofinansowanie w kwocie 44 tys. zł do dwóch nowych stanowisk pracy. Do tej pory szkoła korzystała z cateringu dostarczanego przez fundację ?Pomocna dłoń?. Od września tego roku obiady dla uczniów i przedszkolaków będą przygotowywane we własnej kuchni. Niedawno w nowe stoliki i krzesła została wyposażona szkolna stołówka.
-Widzimy szansę w projektach unijnych na pozyskanie środków niezbędnych do modernizacji i prowadzenia szkoły ? mówi dyrektor Jolanta Jeruzal To już drugi projekt złożony przez nas, który znalazł się na liście marszałkowskiej. Wcześniej szkoła uzyskała pieniądze na dodatkowe zajęcia m.in. z języka angielskiego i przyrody. Naszym priorytetem jest rozwój ucznia. Jeśli wyjdziemy do dzieci i ich rodziców z ciekawą ofertą, będziemy też konkurencyjni.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *