Były prezes sądu uniewinniony

Były prezes Sądu Rejonowego w Zwoleniu, oskarżony o przestępstwa o charakterze seksualnym, został w dniu 24 maja 2017 r. przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim uniewinniony.Wyrok nie jest prawomocny.
Kłopotliwa sprawa
Sędzia został przez prokuraturę lubelską oskarżony o molestowanie seksualne i gwałt na podwładnej.

-W lutym 2011 r. prezes ustąpił z funkcji, po tym, jak pracownica sądu w Zwoleniu opowiedziała w Centrum Praw Kobiet w Warszawie, że jej przełożony siłą zaciągnął ją do samochodu, wywiózł za
miasto i zgwałcił ?poinformował sędzia Marcin Chałoński, ówczesny rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach. Wcześniej miało dochodzić do przypadków molestowania jej w budynku
sądu. Kobieta potwierdziła te słowa w prokuraturze, co stało się podstawą do wszczęcia śledztwa.
W tej głośnej sprawie wypowiadał się nawet Sąd Najwyższy, który we wrześniu 2011 r. prawomocnie uchylił wobec sędziego immunitet. Prokuratura mogła więc przedstawić mu zarzuty, a także przesłuchać go jako podejrzanego.
Prezes został zawieszony w czynnościach służbowych, a jego wynagrodzenie obniżono do 70 proc. Sąd dyscyplinarny nie uwzględnił natomiast wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Oskarżony miał postawionych w sumie pięć zarzutów o przestępstwa o charakterze seksualnym. Do żadnego z nich nie przyznał się.
Wskazali sąd ostrowiecki
Ostrowiecki sąd zajmował się sprawą na mocy decyzji Sądu Najwyższego. Akt oskarżenia lubelska prokuratura skierowała we wrześniu 2012 r. do sądu w Zwoleniu. Sędziowie tamtejszego sądu
wnioskowali jednak do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy ich byłego szefa do rozpoznania przez inny sąd.
Proces z przeszkodami
Rozprawa wyznaczona na 8 lutego 2013 r., jak i kolejne, nie odbyły się z powodu choroby oskarżonego. Kolejne terminy kilkakrotnie przekładano ze względu na przedstawianie przez podejrzanego zwolnień lekarskich, bądź z przyczyn losowych. Potem na rozprawy nie stawiała się poszkodowana. Nie było jej także na rozprawie, której termin wyznaczono w marcu i maju 2014 r.
-Kolejna rozprawa, wyznaczona na 22 sierpnia 2014 r., nie odbyła się z powodu informacji o podłożonej w sądzie bombie. Kolejna rozprawa została wyznaczona na 13 lutego 2015 r. I tak się
złożyło, że w tym dniu znowu był alarm bombowy. Oba alarmy okazały się oczywiście fałszywe, bez związku z toczącą się sprawą o molestowanie.
Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, decyzję o wyłączeniu jawności sąd tłumaczył dobrem pokrzywdzonej. Prokurator żądał dla oskarżonego łącznej kary pięciu lat pozbawienia wolności; z kolei obrońca i oskarżony wnieśli o uniewinnienie.
Uniewinniony
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim uniewinnił sędziego w dniu 24 maja 2017 r.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *