Ratujmy nieliczne zabytki, czyli jak pogodzić stare i nowe

W planach rewitalizacji miasta pominięto jeden z najstarszych i najciekawszych obiektów, a mianowicie zespół pałacyku i parku dawnych właścicieli czy też zarządców Cukrowni ?Częstocice?.
Należący dziś do gminy Ostrowiec Świętokrzyski obiekt przeznaczono na mieszkania. Za parę lat będzie on już nie do uratowania.
Mieszkańcy Częstocic, ale nie tylko, z satysfakcją przyjęli wiadomość, że część osiedla fabrycznego dawnej cukrowni, jak i tereny przyległe, zostały objęte programem rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego. Pojawiła się nadzieja na gruntowny remont kilku budynków przy ulicy Osadowej, wybudowanych na początku XIX wieku i z ciekawą historią, a także zagospodarowanie działek przy ulicy Świętokrzyskiej. Chodzi o tereny między biurowcem, w którym mają swoje siedziby: MOPS, PCPR, WORD, a obiektami fabrycznymi dawnej cukrowni. Zielone płuca tej dzielnicy były zaniedbane. Dzięki środkom z funduszy unijnych i częściowo gminnym, ma tam powstać kompleks boisk wielofunkcyjnych, terenów do rekreacji, wypoczynku i rodzinnych spacerów. Ta część miasta może zmienić swoją ?twarz? i przyciągnąć młode rodziny. Rewitalizacja obejmie też infrastrukturę osiedlową.
Osada fabryczna cukrowni z oczywistych względów znalazła się w kręgu zainteresowania konserwatora, bowiem niewiele już zostało takich zespołów urbanistycznych, związanych z rozwojem przemysłu w XIX wieku. Obok fabryki przy obecnej ulicy Osadowej wybudowano osiedle dla robotników, zaś niżej przy ulicy Świętokrzyskiej bloki dla urzędników i kadry inżynieryjno -technicznej. Na wysokości fabryki, po drugiej stronie ulicy Świętokrzyskiej, w 1881 r. pojawił się pałacyk przeznaczony dla właścicieli i zarządców zakładu, który otoczono parkiem. Ten obiekt przetrwał do dnia dzisiejszego. Po wojnie w części parterowej było przedszkole i stołówka, a pomieszczenia na pierwszym piętrze zajmowali dyrektorzy Cukrowni ?Częstocice?. Na terenie naszego miasta zachowały się tylko dwa zespoły pałacowo -parkowe w Częstocicach, obecnie siedziba muzeum i dużo skromniejszy w architekturze, i kompozycji otoczenia zespół pałacyku i parku przy dawnej cukrowni.
-Każde miasto ma swoją tożsamość, którą tworzą określone obiekty mające pewien ciąg kulturowo -historyczny ?podkreśla Zbigniew Pękala, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej. -Dla Ostrowca Świętokrzyskiego taki ciąg tworzą: stare miasto Ostrowiec, stare miasto Denków, część osiedla Hutniczego – dawny Klimkiewiczów, Częstocice z Pałacem Wielopolskich i parkiem i właśnie osada fabryczna cukrowni, ale w całości jako unikalny zespół urbanistyczny. Gdy zabrakło kominów nad dawna hutą, wtedy powstał uszczerbek w tożsamości miasta. Gdybyśmy chcieli tak potraktować osiedle Klimkiewiczów czy też osiedle fabryczne przy cukrowni, to zanikłaby indywidualność wizerunkowa Ostrowca Świętokrzyskiego. Stalibyśmy się szarym, przeciętnym, bez wyrazu ośrodkiem. Słowem jednym z wielu.
Chwaląc gminę i zapobiegliwość mieszkańców za plany rewitalizacji dolnej części Ostrowca Świętokrzyskiego (tych najstarszych dzielnic miasta), obejmujące m.in. remonty generalne najstarszych budynków oraz infrastruktury osiedlowej i ulicznej, trzeba przypomnieć o blisko 150- letnim obiekcie pałacyku i starym parku obok cukrowni, który przetrwał do dnia dzisiejszego i pozostaje istotnym elementem wizerunku miasta. Co ciekawe, przetrwał przez te półtora wieku bez większych zmian architektoniczno -urbanistycznych czy przeróbek. Gdyby tak było można włączyć zespół ten do planu rewitalizacji, to z pewnością miasto zyskałoby na swoim wizerunku. Zespół pałacyku i parku mógłby służyć społeczności lokalnej, jako cenny obiekt dziedzictwa kultury. Wielu widzi dla niego nieco inną funkcję niż tę, jaką pełni obecnie, czyli mieszkaniową o niskim standardzie lokali.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Ratujmy nieliczne zabytki, czyli jak pogodzić stare i nowe

  • 09/06/2017 at 17:35
    Permalink

    Trzymajmy kciuki. Moze te resztki zostana ocalone.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *