Ostrowiecki szpital w sieci! Korzyści dla pacjenta!?

Szpital w Ostrowcu został zakwalifikowany do sieci szpitali. Co daje ostrowieckiemu szpitalowi przynależność do niej?

Dariusz Kopania, dyrektor ZOZ w Ostrowcu ds. lecznictwa: -Szpital ostrowiecki w uznaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia został zakwalifikowany do sieci szpitali z drugim poziomem referencyjności i zabezpieczenia medycznego dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego i powiatów ościennych. Ten sukces został wypracowany przez lekarzy i pracowników, dzięki zaangażowaniu kierownictwa placówki.
Dariusz Kopania, dyrektor ZOZ w Ostrowcu ds. lecznictwa: -Szpital ostrowiecki w uznaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia został zakwalifikowany do sieci szpitali z drugim poziomem referencyjności i zabezpieczenia medycznego dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego i powiatów ościennych. Ten sukces został wypracowany przez lekarzy i pracowników, dzięki zaangażowaniu kierownictwa placówki.

Otóż, rozwiązania ustawowe gwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali. ZOZ w Ostrowcu został uznany za palcówkę niezbędną dla zapewnienia mieszkańcom opieki zdrowotnej. Szpital, spełniając kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, wszedł w tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zakwalifikowanie szpitala do systemu jest gwarancją, że NFZ zawrze z nim umowę bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym. Korzyści mają odnieść przede wszystkim pacjenci. Ma nastąpić koordynacja leczenia pacjenta z lepszą dostępnością do poradni przyszpitalnych. Sieć szpitali przywraca kompleksową opiekę nad pacjentem, także w przypadku wystąpienia powikłań, a także skróci kolejki na SOR i w izbach przyjęć. Sieć szpitali wprowadza kompleksową opiekę nad pacjentem, którą zorganizuje szpital. Założeniem jest skończenie z dzieleniem pacjentów na lepszych i gorszych. Szpital w sieci będzie zapewniał pacjentowi leczenie szpitalne, odpowiednią poradnię specjalistyczną i rehabilitację.

Dyrektor D.Kopania mówi o sukcesie, gdyż do sieci szpitali nie zostały zakwalifikowane dwa szpitale w województwie świętokrzyskim i to z podstawowej grupy zabezpieczenia medycznego. Szpital w Ostrowcu ma obecnie 15 profili usług w ramach świadczonych procedur szpitalnych, obejmujących anestezjologię i intensywną terapię, chirurgię ogólną, pulmonologię, oddział wewnętrzny, kardiologię, neonatologię, neurologię, okulistykę, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, otorynolaryngologię, pediatrię, położnictwo i ginekologię, urologię  i szpitalny oddział ratunkowy. Dla porównania starachowicki liczy tych poziomów 13. Praktycznie do tych najwyższych, wysokospecjalistycznych nie zalicza się jeszcze pulmonologia, onkologia i pediatria. Szpital będzie musiał jeszcze w świetle wymogów ?sieciowych? utworzyć nowe poradnie. Obecnie funkcjonują tylko poradnie wad postawy i ginekologiczna. W statucie szpitala jest zapis o rozszerzeniu usług w poradniach neurologicznej, chirurgicznej i ortopedycznej. Pozostałe będą mogły powstać po zmianach statutowych.
Jednocześnie do końca września zostały przedłużony okres, w którym szpital uzyskał finansowanie NFZ, wyższe kwartalnie o 100 tys. zł, z czego okulistyka pozyskała np. o 60 tys. zł więcej. Od września też uruchomione zostaną nowe procedury z zakresu otolaryngologii, dotyczące operacyjnego leczenia narządu słuchu. Od dziś, 3 lipca rusza program porodów bez bólu. Szpital oczekuje na finalizację zakupu, dzięki dofinansowaniu powiatu ostrowieckiego, gastroskopu i bronchofiberoskopu.
Dyrektor D.Kopania powołał zespół ds. organizacji pracy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wszystko po to, by zmodernizować bazę lokalową tak, aby pacjent miał lepszy dostęp do oferowanych świadczeń i w ten sposób czas oczekiwania na interwencję lekarzy był znacznie krótszy. Na SOR rozstrzygnięto także konkurs na dyżury lekarskie. Na oddziale będzie pracowało 9 nowych lekarzy.
Szpital chce wdrożyć w życie program związany z medycyną pracy. W ten sposób powstałaby jeszcze jedna poradnia przyszpitalna. Poza tym, szpital chce uzyskać możliwość prowadzenia komercyjnych badań w zakresie rezonansu magnetycznego, z którego obecnie mogą korzystać jedynie pacjenci szpitala. ZOZ finalizuje również kwestię pozyskania sprzętu w ramach projektów, dotyczących kardiologii i doposażenia oddziałów w programie onkologicznym. Te działania mogą przynieść wielomilionowe subwencje, które pozwolą na doposażenie w sprzęt medyczny. W aptece szpitalnej z kolei obowiązuje nowy system dystrybucji leków na oddziały, który pozwolił zaoszczędzić znaczne koszty.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *