Nabór do ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych zakończył się sukcesem!

Według danych z 16 lipca, proces rekrutacji w ostrowieckich szkołach ponadgimnazjalnych zakończył się pełnym sukcesem. Tak w liceach, technikach, jak i szkołach branżowych pozostało już naprawdę niewiele wolnych miejsc. Podpowiadamy, w których, w jakich klasach i na jakich kierunkach kształcenia?
Jeśli chodzi o licea, to wolnych miejsc nie ma już w LO Nr II im. J.Chreptowicza i Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Tylko 1 miejscem wolnym w klasie lingwistycznej dysponuje LO Nr III im. W.Broniewskiego. Pojedynczymi, wolnymi miejscami dysponuje jeszcze LO Nr I im. S.Staszica, w którym pozostało 1 miejsce w klasie lingwistycznej, 8 w klasie matematycznej, 2 w klasie humanistycznej z elementami dziennikarstwa i sztuki filmowej oraz 4 w klasie biologiczno – chemicznej. ?Staszic? był jedynym liceum, które zdecydowało sie na uruchomienie 5 klas pierwszych.
Jeśli chodzi o technika, to w wolne miejsca są jeszcze w technikach w ZS Nr 1 (technik ekonomista ? 6, technik hotelarstwa ? 3, technik spedytor ? 4), technik żywienia i usług gastronomicznych ? 2, technik handlowiec -3), w ZS Nr 2 (technik geodeta ? 1, technik organizacji reklamy ? 8), w ZS Nr 3 (technik elektronik ? 2, technik mechatronik ? 1, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ? 4), w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (technik pojazdów samochodowych ? 5, technik mechanik -2).
Niewiele miejsc pozostało także w szkołach branżowych, czyli zawodowych. I tak, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego są jeszcze 2 wolne miejsca w klasie elektromechanik pojazdów samochodowych i 11 w klasie fryzjerskiej. Natomiast ZS Nr 2 dysponuje jeszcze 15 wolnymi miejscami w klasie o kierunku kształcenia monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *