Czy nasi uczniowie skorzystają z ministerialnego programu?

Ostrowieckie szkoły zawodowe, jak chociażby popularne THM i ?Samochodówka?, od lat współpracują z takimi pracodawcami, jak Celsa Huta Ostrowiec, Wólczanka, Finow Polska, które organizują klasy patronackie, kładąc nacisk na zajęcia praktyczne. Przed nami uczniami kolejna szansa, tym razem na wzięcie udziału w pilotażowym Programie Wiedza, Edukacja, Rozwój, przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju.
Program zakłada realizację działań innowacyjnych w ramach modernizacji kształcenia zawodowego. Inicjatywa realizowana będzie także w naszym województwie. W minionym tygodniu w siedzibie ministerstwa marszałek Adam Jarubas i wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński podpisali umowę na realizację projekt ?Innowacyjna edukacja ? nowe możliwości zawodowe?.
Projekt realizowany będzie w naszym województwie za 18 mln zł do 2020 roku. Celem projektu będzie przetestowanie pięciu modeli kształcenia praktycznego w miejscu pracy i opracowanie rozwiązania, które będzie promowane i rekomendowane do wdrożenia w innych regionach. Projekt zakłada zwiększenie ilości zajęć praktycznych uczniów w przedsiębiorstwach. Modernizacja kształcenia zawodowego odbędzie się w ścisłej współpracy z pracodawcami. Projektem objętych zostanie ok. pół tysiąca uczniów szkół zawodowych w naszym regionie.
Urząd Marszałkowski nawiązał w ramach projektu partnerstwo z jednym z największych instytutów edukacyjnych w Austrii. Władze wojewódzkie podkreślają, że tzw. dualne kształcenie zakłada wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami i zwiększenie nacisku na naukę umiejętności praktycznych. W ramach programu wspierane będą wszystkie strony procesu kształcenia: szkoły, przedsiębiorcy i uczniowie. Zakłada się, że co najmniej 40 procent godzin zajęć praktycznych odbywać się będzie w przedsiębiorstwach, a nie jak dotychczas ? w warsztatach i pracowniach szkolnych.
Projekt realizowany będzie w formule grantowej. Fundusze zostaną przekazane pięciu podmiotom, mającym doświadczenie w praktycznej nauce zawodu. To m.in. szkoły, organizacje pozarządowe, organizacje pracodawców, agencje/centra przedsiębiorczości oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność z zakresu inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego Następnie zostanie przeprowadzona rekrutacja uczniów szkół zawodowo?technicznych, którzy wezmą udział w kształceniu praktycznym organizowanym w firmach z terenu województwa świętokrzyskiego. Szacuje się, że w latach 2017-2020, wsparciem zostanie objętych minimum 500 uczniów w wieku 17-19 lat, klas II-IV placówek kształcenia zawodowego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *