Celsa pozyskała miliony. Chce kolejnych

Celsa Huta Ostrowiec w ramach pierwszej edycji programu Innostal Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozyskała aż 47 mln złotych na innowacyjne projekty.
Teraz, kiedy ogłoszona została druga edycja konkursu, ostrowiecki producent też chce sięgnąć po kolejne środki dedykowane dla branży.
-W sumie w pierwszej edycji programu Innostal – Celsa otrzymała możliwość pozyskania subwencji dla czterech projektów w wysokości około 47 mln złotych – mówi Robert Martynowski, Dyrektor Techniczny w Zakładzie Wyrobów Kutych Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. Projekty są w trakcie realizacji. Po realizacji kolejnych zadań składane są wnioski o płatność w ramach przyznanych subwencji.

martynowskiRobert Martynowski, Dyrektor Techniczny Zakładu Wyrobów Kutych Celsa Huta Ostrowiec: W pierwszej edycji  w ramach INNOSTALu wsparcie uzyskały projekty dotyczące obydwu Zakładów (Wyrobów Walcowanych i Wyrobów Kutych) z różnych obszarów, które są kluczowe dla dalszego rozwoju CELSY HUTY OSTROWIEC, jako całości. Są one efektem pracy zespołowej, gdzie opieramy się na konkretnych danych i wybieramy projekty najbardziej optymalne dla całego Zakładu. Obecnie przymierzamy się do złożenia 2 do 4 projektów.

Przypomnijmy, że program Innostal ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu stalowego. Jest on rezultatem pozytywnie ocenionego studium wykonalności programu sektorowego, złożonego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową. Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania programu, mogą dotyczyć: nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania, nowych i ulepszonych materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej, odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu, optymalizacji zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego, innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska, a także innowacyjnych rozwiązań unowocześniających i wspomagających hutnicze procesy technologiczne.
W 2017 roku wnioski o dofinansowanie można składać od 9 października do 8 grudnia 2017 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln zł, maksymalna zaś 30 mln zł. Okres realizacji projektów może wynosić do 3 lat. Dzięki kolejnym udogodnieniom wprowadzonym przez NCBR przedsiębiorcy mogą ubiegać się nie tylko o dofinansowanie prac B+R (badania przemysłowe i prace rozwojowe), ale także prac przedwdrożeniowych. To czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, takie jak na przykład opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy czy badania rynku.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu programu Innostal w 2017 roku to 95 mln zł.
-Zamierzamy przystępować również do drugiej edycji – mówi dyrektor Robert Martynowski. Mamy wiele pomysłów, koncepcji. Obecnie trwają analizy szczegółowe dotyczące zakresu działań innowacyjnych, które chcemy wdrożyć i ich opłacalności. Ponieważ projekty muszą być dopracowane w szczegółach, dlatego procedura przygotowania potrwa do października. Propozycje projektów zostaną sprawdzone i w przypadku akceptacji przez Zarząd złożone do NCBiR w listopadzie. Pod koniec roku zacznie się procedura weryf ikacji w NCBiR. Ogłoszenia wyników nowej edycji programu Innostal spodziewamy się na początku przyszłego roku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *