Ulica Bałtowska już na wakacje

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie prezydenta Jarosława Górczyńskiego z dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Damianem Urbanowskim.
Dotyczyło ono rozbudowy drogi wojewódzkiej od granic województwa do skrzyżowania z aleją Jana Pawła II, a także kolejnego odcinka od tego skrzyżowania do drogi krajowej nr 9, czyli ciągu ulic Radwana -Denkowska -Okólna -al. 3 Maja wraz z nowym mostem na rzece Kamiennej.
Dyrektor Damian Urbanowski zapewnił, że pierwszy etap prac nad ulicą Bałtowską zakończony zostanie do końca czerwca 2018 r. Tak, aby odcinek ten był w pełni przejezdny już w trakcie trwania najbliższych wakacji. Rozmowa dotyczyła również drugiego etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej. W tej chwili przygotowane jest ok. 70 proc. dokumentacji potrzebnej do ogłoszenia przetargu. W ramach trójstronnego porozumienia(Gmina, Powiat, Urząd Marszałkowski) koszt wykonania dokumentacji spoczywa na rękach Gminy oraz Powiatu. Prezydent zadeklarował kolejne wsparcie, celem ukończenia tejże dokumentacji w kwocie ok. 86 tys. zł. Środki na ten cel decyzją Rady Miasta zostały już zabezpieczone na ostatniej sesji Rady Miasta.
Dokumentacja jest skomplikowana i wymaga jeszcze opracowania części geodezyjnej, koniecznej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Decyzja ta: zatwierdzi podziały działek niezbędnych do poszerzenia pasa drogowego, zatwierdzi dokumentację techniczną, udzieli pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz da podstawę do rozpoczęcia procedury wydawania decyzji odszkodowawczych. Rozbudowa zakłada wykonanie dwujezdniowego odcinka ulicy Denkowskiej od skrzyżowania z Okólną i Słowackiego do skrzyżowania z ul. Radwana i Wardyńskiego. Natomiast na skrzyżowaniu alei 3 Maja z ul. Kilińskiego powstanie nowa sygnalizacja świetlna i dodatkowe pasy do skrętów. Przetarg na dokończenie dokumentacji drugiego etapu przewidziany jest na przełom 2017/2018 r.
„Drogowa” współpraca
W Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim gościł dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damian Urbanowski, który spotkał się z wicestarostą Eligiuszem Michem i naczelnikiem Wydziału Dróg, Jerzym Wroną.

DSC_2655
Panowie rozmawiali o kontynuacji ?drogowej? współpracy pomiędzy powiatem ostrowieckim, a województwem świętokrzyskim.
Decyzją Zarządu Powiatu, powiat ostrowiecki udzieli dodatkowej pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na dokończenie dokumentacji projektowej ?Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej?, która prowadzona będzie
na odcinku od ronda przy ulicy Żabiej do skrzyżowania ulicy Bałtowskiej z ulicą Samsonowicza. Wysokość dotacji sięgnie 86,5 tys. zł. Łącznie powiat na tę inwestycję przekaże ponad 170 tys. zł.
Na kanwie współpracy między powiatowym, a wojewódzkim samorządem możliwe stało się przeprojektowanie ulicy Bałtowskiej tak, aby droga – zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców ? liczyła dziewięć metrów szerokości i wydzielone zostały na niej lewoskręty. W ubiegłym roku powiat przekazał także  województwu dotację celową w wysokości 500 tys. zł na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 755 relacji Ostrowiec ? Ćmielów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *