Odpady po nowemu

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest w trakcie rozstrzygania przetargu na gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu Św. w latach 2018-2019, odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, a także organizację i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Choć nowe zasady segregacji odpadów zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, warto już dziś się z nimi zapoznać.

ZIELONY POJEMNIK/WOREK NA SZKŁO
WRZUCAMY:
opakowania ze szkła białego i kolorowego bez zawartości (szklane słoiki, butelki po napojach, alkoholu, itp.);
inne szkło po artykułach spożywczych.

NIE WRZUCAMY:
ceramiki, kryształu, porcelany, fajansu;
luster, szyb okiennych, samochodowych;
żarówek, świetlówek.

ŻÓŁTY POJEMNIK/WOREK NA METALE I TWORZYWA SZTUCZNE:
WRZUCAMY:
zgniecione butelki po napojach i wodzie mineralnej typu PET;
opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach (płynach do prania, płukania, szamponach, itp.);
butelki i opakowania po artykułach spożywczych (jogurtach, owocach, mleku, margarynie itp.);
plastikowe torebki, worki, reklamówki;
puszki po napojach, konserwach;
drobny złom żelazny i metale kolorowe;
opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach).

NIE WRZUCAMY:
wyrobów z PCV, np. wykładzin, płytek;
worków i opakowań po środkach ochrony roślin, środkach chwastobójczych, nawozach sztucznych;
butelek po olejach silnikowych, środkach żrących i toksycznych;
styropianu i gumy, puszek po farbach, lakierach, zużytej folii malarskiej;
żarówek, świetlówek, sprzętu AGD, baterii.

NIEBIESKI POJEMNIK/WOREK NA PAPIER
WRZUCAMY:
gazety i czasopisma;
prospekty i kalendarze;
ulotki reklamowe, zeszyty, książki;
kartonowe pudełka, tekturę.

NIE WRZUCAMY:
zabrudzonego, zatłuszczonego papieru;
tapet, worków po cemencie;
pudełek z resztkami żywności, kartonów po mleku, napojach;
pieluch, chusteczek jednorazowych, odpadów higienicznych.

BRĄZOWY POJEMNIK/WOREK NA ODPADY BIO
WRZUCAMY:
odpady kuchenne pochodzenia roślinnego;
odpady zielone z ogrodu (trawa, liście, kwiaty, itp.);
drobne gałęzie, trociny;
skorupki z jaj, fusy.

NIE WRZUCAMY:
odchodów zwierzęcych;
odpadów mięsnych i mlecznych, ryb, kości.

CZARNY POJEMNIK/WOREK NA ODPADY NIESEGREGOWANE
WRZUCAMY:
resztki żywności pochodzenia zwierzęcego (odpady mięsne i mleczne, ryby, kości).
odchody zwierzęce;
zabrudzony, zatłuszczony papier;
popiół;
pieluchy, chusteczki jednorazowe, odpady higieniczne;
ceramikę, kryształy, porcelanę, fajans, lustra.

NIE WRZUCAMY:
odpadów niebezpiecznych (opakowań po lekach, farbach, olejach, środkach ochrony roślin, baterii i akumulatorów, świetlówek itp.);
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzętu RTV i AGD, komputerów);
odpadów poremontowych, pobudowlanych;
odpadów wielkogabarytowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19)  zmieniają się zasady selektywnej zbiórki odpadów, których celem jest podniesienie jakości zbieranych surowców.

mdMarzena Dębniak, wiceprezydent miasta: -Obowiązywać nas będą nie tylko nowe zasady segregacji, ale również wysoki odzysk odpadów po segregacji. Będzie się to na pewno wiązać z tym, że przy utrzymaniu opłat nie będzie pobłażania, dla osób, które nie wywiązują się z obowiązku właściwej segregacji odpadów.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Odpady po nowemu

  • 05/01/2018 at 10:39
    Permalink

    mam pytanie a gdzie mamy wyrzucać opakowania po lekach np po antybiotyku pusta blaszka , czy suplementy diety , czy po syropach.
    proszę o odpowiedz

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *