Dopalacze nowym wyzwaniem

Dr nauk medycznych Monika Borek (na zdjęciu z lewej z Agnieszką Kurosad) znalazła się w komitecie organizacyjnym Międzynarodowej Konferencji Nauko -Szkoleniowej w WSBiP.
Była też moderatorem jednej z sesji konferencji. Ze sporym zainteresowaniem spotkał się jej wykład ?Zatrucie dopalaczami jako zagrożenie życia i zdrowia?.
-Dopalacze są nowym wyzwaniem ? podkreśla pani doktor. – Jako pracownik w oddziale ratunkowym szpitala wielokrotnie spotykałam się z ciężkimi przypadkami zatrucia dopalaczami, zagrożeniem zdrowia i życia pacjentów. Powodowały one poważne problemy diagnostyczne. W takich sytuacjach opieramy się na wywiadzie z pacjentem, który nie zawsze jest szczery. Odbiorcami dopalaczy są głównie osoby młode w wieku od 13 do 24 lat. Nie znają one zasad działania tych substancji, a opierają się zazwyczaj na doświadczeniu kolegów, kolorowych opakowaniach towaru i kierują się chęcią zaimponowania grupie. Ludzie ci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa, na jakie się narażają.
Dr Monika Borek jest jedną z nielicznych, wykształconych ostrowczanek, które realizują swoje pasje życiowe w naszym mieście. Często podkreśla, że żyje problemami środowiska. Jest wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Samorządność i Przedsiębiorczość. Ten wybór to nobilitacja, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Stara się uczestniczyć w wielu lokalnych przedsięwzięciach o charakterze społecznym i wychowawczym, by poznać problemy i pomagać ludziom. Działa także w grupie ratowniczej Polskiego Czerwonego Krzyża.
-Przykro jest patrzeć na młodzież, która w tak młodym wieku rujnuje sobie życie -mówi. Pani doktor od 17 lat pracuje w zawodzie pielęgniarki. Uzyskała już dwie specjalizacje z pielęgniarstwa. W 2006 r. podjęła pracę w WSBiP jako wykładowca i opiekun praktycznej nauki zawodu. Dzięki pomocy wielu koleżanek i rodziny uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *