Trzy spektakle Teatru Figur w Ostrowcu Świętokrzyskim

W ramach ministerialnego programu Teatr Polska krakowski Teatr Figur w poniedziałek 30 października br. w Galerii Fotografii MCK trzykrotnie o godz. 11, 12 i 18 zaprezentuje spektakl ?Huljet, huljet?.
Bilety w cenie 10 złotych do nabycia w kinie ?Etiuda? (I piętro).
Po każdym spektaklu będzie możliwość wzięcia udziału w warsztatach nawiązujących do specyfiki teatru cieni. ?Huljet, huljet? to poetycka opowieść inspirowana historiami i zdjęciami z krakowskiego getta, zrealizowana w formie cieniowej instalacji teatralnej. Ekrany zamontowane są w przedmiotach codziennego użytku – w starych walizkach, pudełeczkach po lekarstwach, szafce aptecznej, w stole. Widzowie razem z wykonawcami przechodzą od obiektu do obiektu, oglądając kolejne sceny. Mogą dotykać eksponatów, nie ma teatralnej iluzji, a dystans pomiędzy występującymi i oglądającymi jest minimalny.
Spektakl – instalacja ?Huljet huljet? jest osobistą wypowiedzią artystyczną zespołu Teatru Figur Kraków. To wyraz niezgody na to, aby wspomnienie o ludziach, którzy żyli w getcie, przykryły statystyki ofiar i bezosobowe tablice pamiątkowe.
TEATR POLSKA jest ogólnopolskim programem promocji teatru wśród mieszkańców miejscowości, mających ograniczony dostęp do oferty teatralnej. Program TEATR POLSKA powstał, by ułatwiać dostęp do oferty teatralnej przez wspieranie aktywności teatrów poza ich siedzibami i umożliwić prezentacje spektakli w miejscowościach mających utrudniony dostęp do kultury. Dzięki dofinansowaniu w ramach programu teatry instytucjonalne oraz organizacje pozarządowe mają możliwość zorganizowania pokazów spektakli w miastach, w których nie ma teatrów instytucjonalnych. Inspiracją dla powstania programu były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez Redutę Juliusza Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miasteczek najważniejsze osiągnięcia polskiego teatru tamtego okresu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *