Solaria nie dla nieletnich. Uwaga na wysokie kary!

Już od dnia 16 lutego br. wejdzie w życie ustawa, która wprowadzi całkowity zakaz udostępniania solarium osobom małoletnim, czyli takim, które nie ukończyły 18 roku życia.
– Celem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium jest ochrona zdrowia Polaków przed szkodliwym działaniem sztucznego promieniowania ultrafioletowego UV, wydzielanego przez urządzenia wykorzystywane do naświetlania skóry, wywołujące efekt opalenizny, a co za tym idzie – ograniczenie zachorowań na nowotwory skóry ? wyjaśnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim, Elżbieta Góralska -Dulny. Ograniczenia w zakresie korzystania z solariów, przede wszystkim przez osoby nieletnie, obowiązują już w wielu krajach, nie tylko w Europie, lecz także na świecie. Jako pierwsza wprowadziła je Norwegia – w 1982 r. Rok po niej na podobny krok zdecydowała się Szwecja. Do końca 2013
r. tą drogą poszło kolejnych kilkanaście państw, m.in. Anglia, Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Kanada, Niemcy, Portugalia, Stany Zjednoczone, Włochy.
Teraz pracownik solarium będzie mógł zażądać od osoby pragnącej skorzystać z usługi okazania dokumentu potwierdzającego jej wiek. Prawo to przysługiwać będzie w przypadkach, gdy istnieją wątpliwości co do pełnoletniości osoby zamierzającej skorzystać z solarium.
Obecnie podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium obowiązany jest umieścić w miejscu udostępniania solarium czytelne i widoczne informacje o treści ?zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia? oraz o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.
Usług w zakresie udostępniania solarium nie będzie można reklamować i promować. Trzeba wiedzieć, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim nadzoruje obiekty świadczące usługi opalania (w rejestrze jest ich dwanaście) i przeprowadza ich kontrole zgodnie z rocznymi planami. W trakcie kontroli ocenie podlega bieżący stan sanitarno – techniczny urządzeń do opalania oraz pomieszczeń, przeglądy wentylacji, dezynfekcja powierzchni. Nie planuje zmasowanych kontroli tylko dlatego, że w życie wchodzi nowa ustawa, nowe wymagania będą sprawdzane podczas rutynowych kontroli – wyjaśnia Elżbieta Góralska – Dulny. Przedsiębiorcy dostaną czas na zapoznanie się z nowymi obowiązkami oraz na dostosowanie się do nich. W związku z tym, że przepisy są zupełnie nowe, nie będą nakładane kary pieniężne po pierwszej kontroli i przy ujawnieniu każdej nieprawidłowości.  Naszym celem nie jest tylko karanie, lecz także edukowanie. Kar przedsiębiorcy mogą się jednak spodziewać, jeśli podczas kolejnych kontroli okaże się, że nadal nie dostosowali się do wymogów. Trzeba bowiem wiedzieć, że teraz Państwowa Inspekcja Sanitarna zgodnie z art. 8 ustawy może w drodze decyzji nałożyć na podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium karę pieniężną w wysokości od 1.000 zł do 50.000 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *