Radni uchwalili budżet powiatu ostrowieckiego na 2018 rok

Radni powiatowi 14 głosami za przy 7 wstrzymujących się opozycji przyjęli budżet na 2018 rok.
Starosta ostrowiecki, Zbigniew Duda, poinformował, że będzie to budżet nadwyżkowy. Dochody sięgną 131,2 mln zł, a wydatki 130,6 mln zł, z których najwięcej, bo aż 52 mln zł stanowić będą środki na prowadzenie działalności oświatowej. Nic dziwnego, bo wydatki na oświatę corocznie przewyższają subwencję, jaką powiat otrzymuje na ten cel z budżetu państwa. W 2018 roku o 3 mln zł. Nadwyżka w wysokości 500 tys. zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.
W przyszłym roku powiat rozpocznie niezwykle ważne inwestycje w szpitalu. Pierwszą z nich będzie budowa za 10,5 mln zł nowego budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, na który szpital otrzymał ministerialne wsparcie w kwocie prawie 6 mln zł. Drugą z nich będzie budowa ośrodka terapii i uzależnień oraz dochodzenia do trzeźwości, na którą w budżecie państwa, w ramach tzw. kontraktu terytorialnego, zagwarantowano kwotę 800 tys. zł. Budowa będzie kosztowała 1 mln zł. Powiat więc dołoży do niej 20% kosztów. Niespodzianką, z której najbardziej ucieszą się zmotoryzowani pacjenci, jest to, że w budżecie wyasygnowano ponadto 140 tys. zł na budowę nowych miejsc parkingowych przy budynku szpitala. Powiat dofinansuje również zakup sprzętu medycznego dla szpitala w wysokości 200 tys. zł, a także pokryje stratę netto szpitala w wysokości 389 tys. zł.
Wielkie inwestycje i remonty czekają Muzeum Historyczno ? Archeologiczne. Przypomnijmy, że nasza placówka kultury otrzymała dotację w wysokości 7,7 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu ?Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich?. Całość projektu wraz z 3,5 ? milionowym wkładem własnym powiatu sięgnie, bagatela, 11,1 mln zł. Wkład własny powiatu wynosić więc będzie 3,4 mln zł. Zadanie obejmuje przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym Pałacu Wielopolskich z otaczającym go parkiem oraz w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki, w którym prowadzone będą roboty budowlane i budowlano-montażowe. Przebudowany zostanie Domek Archeologa, rozbiórce zostaną poddane 4 stare budynki. Przebudowie ulegną dwa budynki nad szybami kopalnianymi Zenon i Stefan. W szybie Zenon i szybie ewakuacyjnym zamontowane zostaną dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostanie oświetlenie trasy turystycznej, które zyska zasilanie awaryjne. W podziemnej trasie nastąpi wymiana zniszczonych osłon wyrobisk górniczych, osłon z tworzywa sztucznego i szyb na osłony bardziej estetyczne i odporne na czynniki atmosferyczne. Pole górnicze będzie posiadało monitoring wizyjny. W budynku muzeum wykonana zostanie stała wystawa z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych i elementów ekspozycyjnych. Zakłada się, że wystawa połączy elementy przekazu multimedialnego z rekonstrukcją scenek z życia neolitycznych górników. Inwestycje na ?Krzemionkach? znacznie ułatwią kopalniom krzemienia pasiastego starania o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Niezwykle pracowity rok zapowiada się na drogach powiatu ostrowieckiego. Na realizację zadań drogowych zabezpieczono w budżecie blisko 15 mln zł, czyli 12% budżetu. Rozpocznie się długo oczekiwany remont ulicy Samsonowicza, na który wyasygnowano 3,3 mln zł. Z pozyskanych środków zewnętrznych, w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, za 1,3 mln zł remontowana będzie ulica Podstawie, a za 700 tys. zł droga Antoniów ? Bałtów. Remontu za 1,8 mln zł doczeka się także droga Momina ? Janowice. Na remont mostu w ciągu ulicy Żeromskiego zagwarantowano 550 tys. zł. Rozpocznie się także budowa ścieżki rowerowej o długości 3,2 km od skrzyżowania ulicy Siennieńskiej z ulicą Orlą do skrętu na Nową Dębową Wolę, na którą zapisano w budżecie 2,6 mln zł – w tym roku 700 tys. zł na projekt i regulację spraw własnościowych gruntu. Dojdzie do stabilizacji skarpy w Ćmielowie, na którą planuje się wydać w 2018 roku 2,4 mln zł. Ponadto, nastąpi przebudowa przepustu w miejscowości Podgrodzie (za 50 tys. zł). Będą prowadzone również prace projektowe oraz prace związane z uregulowaniem spraw własnościowych gruntów pod budowę chodników w Janowicach, Mominie, Starodrożu, Wymysłów-Janik.
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej powiat ostrowiecki planuje wydać 22 mln zł, w tym na prowadzenie Środowiskowego Domu dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 437 tys. zł, na utrzymanie placówek opiekuńczo ? wychowawczych 3 mln zł i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej 2,3 mln zł. Zgodnie z zapowiedzią, w budżecie znalazły się także, w kwocie 1,7 mln zł, środki na przeprowadzenie termomodernizacji budynków wchodzących w skład Niepublicznych Placówek Opiekuńczo ? Wychowawczych w Małachowie. Co ciekawe, plan budżetowy obejmuje za 300 tys. zł (w połowie finansowany środkami PFRON) montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, z której będą mogli korzystać niepełnosprawni petenci. Na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i dorosłych, w budżecie zapisane zostały środki w wys. 100 tys. zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *