Potrzebny inżynier kontraktu. Muzeum rozpoczyna modernizację Pałacu Wielopolskich i Krzemionek

Jak wiemy, Muzeum Historyczno ? Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymało dotację wysokości 7,6 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację projektu ?Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich?.
Całość projektu wraz z wkładem własnym powiatu sięgnie ponad 11 mln zł!
Prace modernizacyjne w Krzemionkach i przy Pałacu Wielopolskich rozpoczną się wiosną. Jeśli chodzi o pałac, to przewidziany jest w nim remont dachu oraz instalacji centralnego ogrzewania i wodno ? kanalizacyjnej, przeprowadzenie prac renowacyjnych ścian zewnętrznych i budowlanych przy fundamentach. Remontu doczekają się schody przy wejściach do budynku. Wykonana zostania nowa instalacja elektryczna i alarmowa. Przebudowane zostaną ściany wewnątrz pałacu. Wykonany zostanie także remont podłóg drewnianych. Renowacja lub wymiana obejmie wewnętrzną stolarkę drzwiową. Obiekt zyska wentylację mechaniczną. Zagospodarowana zostanie mała architektura w przypałacowym parku. Przeprowadzona zostanie konserwacja drzewostanu, nasadzone będą nowe drzewa, wykonany zostanie plac przed tarasem muzeum. Hitem będzie wykonanie w parku ekspozycji ?in situ? odkrytych dymarek.
W Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki prowadzone będą roboty budowlane i budowlano-montażowe. Przebudowany zostanie Domek Archeologa, rozbiórce zostaną poddane 4 stare budynki. Przebudowie ulegną dwa budynki nad szybami kopalnianymi Zenon i Stefan. W szybie Zenon i szybie ewakuacyjnym zamontowane zostaną dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przebudowane zostanie oświetlenie trasy turystycznej, które zyska zasilanie awaryjne.
W podziemnej trasie nastąpi wymiana zniszczonych osłon wyrobisk górniczych, osłon z tworzywa sztucznego i szyb na osłony bardziej estetyczne i odporne na czynniki atmosferyczne. Pole górnicze będzie posiadało monitoring wizyjny. W budynku muzeum wykonana zostanie stała wystawa z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych i elementów ekspozycyjnych. Zakłada się, że wystawa połączy elementy przekazu multimedialnego z rekonstrukcją scenek z życia neolitycznych górników.
Dyrekcja Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawiła Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego informację na temat planowanych działań, związanych z realizacją projektu. 29 stycznia została zakończona procedura rozeznania rynku, obejmująca doradztwo prawne w zakresie przygotowania przetargów. W ramach projektu planowane jest ogłoszenie czterech postępowań przetargowych: na wyłonienie inżyniera kontraktu, wyłonienie wykonawcy prac na terenie Parku i Pałacu Wielopolskich, wyłonienie wykonawcy prac na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki i w podziemnej trasie turystycznej oraz wyłonienie wykonawcy wystawy stałej w budynku muzeum w Sudole. 12 lutego została podpisana umowa z podmiotem prawnym na przygotowanie procedur przetargowych. Z kolei na 19 lutego zaplanowano wysłanie dokumentów związanych z ogłoszeniem pierwszego przetargu – na wyłonienie inżyniera kontraktu – do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu weryfikacji zapisów w dokumentach przetargowych.
5 marca ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu, 23 marca nastąpi otwarcie ofert, a 10 kwietnia podpisanie umowy z inżynierem kontraktu, z którym ustalone zostaną dalsze działania w celu realizacji projektu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *