Stadion lekkoatletyczny o szczególnym znaczeniu dla sportu?

Jak się dowiedzieliśmy, powiat ostrowiecki jest żywo zainteresowany pozyskaniem środków zewnętrznych na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Żeromskiego.
Wydział Rozwoju Powiatu analizuje ministerialny ?Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu?, którego celem jest rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.
Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej. Program obejmuje w szczególności inwestycje w miejscach, gdzie prowadzone będą szkolenia centralne, w tym inwestycje Centralnego Ośrodka Sportu, inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich, umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy.
Aplikowanie do programu przebiega dwuetapowo: pierwszy etap – zgłoszenie do Planu Wieloletniego, drugi etap – zgłoszenie do Planu Rocznego, a termin złożenia dokumentów upływa 15 marca. Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu jest zakwalifikowanie zadania do planu rocznego i akceptacja przez ministra złożonego do ministerstwa wniosku inwestycyjnego.
Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w  ramach programu może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania, z wyjątkiem zadań inwestycyjnych dotyczących ? tak jak w przypadku Ostrowca – szkoły mistrzostwa sportowego, w zakresie obiektów sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia sportowego, przy którym dofinansowanie sięga 70% wydatków kwalifikowanych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *