Śródmieście coraz ładniejsze

Zebranie prowadził przewodniczący Rady Osiedla ?Śródmieście?, Józef Sołtys. Uczestniczyła w nim liczna grupa pracowników Urzędu Miasta, dyrektorzy jednostek podległych gminie, radni miejscy i powiatowi.
Zarówno przewodniczący rady osiedla, jak i mieszkańcy podkreślali, że w ostatnim czasie wiele zostało zrobione w centrum miasta. Now y, estetyczny w ygląd zyskały wszelkie murki i schody. Kilka drobnych uliczek zostało wyasfaltowanych. Jednak na rozwiązanie czeka jeszcze kilka uciążliwych problemów. Przewodniczący rady mówił m.in. o dokarmianiu gołębi w miejscach publicznych, które pozostawiają po sobie nieczystości. Wskazywał na pofałdowany chodnik w rynku. Rokrocznie powraca także temat szaletu miejskiego. Mieszkańcy Śródmieścia postulują o to, aby szalet był bezpłatny i czynny przez dłuższy czas.
-Najlepiej wybudowany od nowa tak, aby komponował się w architekturę śródmieścia – mówi J. Sołtys. Skwerek przed szaletem jest sprzątany jedynie okazjonalnie, po naszej interwencji. Wcześniej, kiedy sprzątaniem zajmował się ZUM, wszystko było robione należycie. Od wielu lat prosimy także o usuwanie chwastów przy znakach drogowych, słupach oświetleniowych, krawężnikach i szczelinach chodników.
Mieszkańcy centrum poprosili także o poprawę nawierzchni ulicy Nowej oraz o wycięcie pięciu świerków przy ul. Starokunowskiej 2, które zagrażają mieszkańcom i konstrukcji budynku.
Obecny na spotkaniu dyrektor ZUM, Łukasz Dybiec poinformował, że 2 świerki stoją na nieuregulowanym terenie i nie ma mocy prawnej, aby te drzewa usunąć. Ł. Dybiec zapewnił, że na najbliższej sesji rady powiatu poruszy ten temat.
Korzystając z okazji, Ł. Dybiec poinformował uczestników spotkania, że będą kontynuowane prace na ulicy Stodolnej. Powrócił także temat wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach: Górzystej i Młyńskiej.

DSCF5981
-Sprawa jest poruszana przez mieszkańców i kierowców – mówi J. Sołtys. Natomiast jest opór trzech osób, które tam prowadzą działalność gospodarczą.
Przewodniczący poruszył także temat świetlicy osiedlowej. Nie krył zadowolenia, że budynek został zabezpieczony przed dalszą degradacją. Poprosił przy tym jeszcze o wymianę okien, które są w bardzo złym stanie. Prezydent przyznał, że ta część miasta się zmienia. Centrum nabiera estetyki. Pojawiły się kwiaty, trzy nowe wiaty przystankowe. Mieszkańcy wskazy wali na kuriozum przy ul. Polnej. Po przebudowie ulicy powstała nowa zatoczka autobusowa. Tymczasem przystanek został na swoim miejscu. Odległość jest znacząca. Dla starszych czy schorowanych osób stwarza to problem.
Jedna z mieszkanek prosiła o uporządkowanie spraw, dotyczących ogrzewania mieszkań. Jak mówiła, jedni mieszkańcy ogrzewają drugich. Niektórzy bowiem mają pozakręcane grzejniki i korzystają z ciepła sąsiadów.  Część bloków w śródmieściu jest zarządzanych przez wspólnotę Twój Dom. Prezydent zaproponował, aby zarządzający zorganizował spotkanie z mieszkańcami i wytłumaczył, że dogrzanie wychłodzonego całkowicie mieszkania, przy tym całego budynku, pochłonie jeszcze więcej ciepła. Niektórzy mieszkańcy wskazywali na zakłócanie ciszy, poprzez puszczanie przez sąsiadów uciążliwej muzyki całymi dniami. Pani Teodora poruszyła problem parkowania samochodów na chodnikach, które blokują przejście dla pieszych w okolicy salonu optycznego. Inna z mieszkanek podkreśliła, że samochody parkują na zielonych skwerkach. Mieszkanka ul. Siennieńskiej 20  wnioskowała o huśtawkę dla dzieci, wymianę trzepaka i utwardzenie dojazdu do koszy.
-Gdyby państwa blok wraz z terenem przyległym był zarządzany przez ZUM lub OTBS, byłoby mi łatwiej zająć się pewnymi problemami – mówi prezydent. Mogę zapewnić o tym, że gmina będzie mogła dołożyć 50 proc., a drugie 50 proc. muszą zapewnić państwo jako wspólnota. I pewne rzeczy będą mogły być zrobione.
Mieszkanki bloku przy ul. Iłżeckiej 38 specjalnie pojawiły się na spotkaniu, aby podziękować za uporządkowanie terenu wokół ich budynku. Jak mówią, mają gdzie porządnie wytrzepać dywan i postawić samochód. Poprosiły jeszcze o wykonanie jednego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej i o nasadzenie zieleni.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *