Miasto podzielone na okręgi wyborcze

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski zostało podzielone na cztery okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Ich granice i numery będą takie same, jak to miało miejsce w 2010 roku.
Ostrowieccy radni na sesji podjęli jeszcze uchwały w następujących sprawach: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji, zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 rok, zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018 ? 2020 , dwie dotyczące sprzedaży nieruchomości oraz jedną mówiącą o sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

29340975_1681182265308596_1054540026_n
Radni ponadto uchwalili regulamin targowiska gminnego ?Mój Rynek? w Ostrowcu Świętokrzyskim, zmienili uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., a także dokonali zmian w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 ? 2023.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *