Najlepszy własny bizes

Dopiero początek kwietnia, a ostrowiecki urząd pracy wyczerpał już pieniądze, jakie w tym roku zarezerwowano na wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności, zwłaszcza wśród młodych mieszkańców powiatu ostrowieckiego, jest coraz większe.
-W zasadzie już w marcu wyczerpaliśmy limit środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla osób powyżej trzydziestego roku życia, a także z funduszu pracy na dofinansowanie działalności gospodarczej – podkreśla Joanna Suska, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. -Do dyspozycji, w tym roku, mieliśmy ponad 1,4 mln zł. Zostało nam jedynie 200 tys. zł z ministerialnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PAWER) dla dziesięciu młodych bezrobotnych, którzy nie ukończyli trzydziestego roku życia i są zainteresowani otwarciem własnego biznesu. Z tych środków mogą jednak skorzystać wyłącznie osoby, które figurują w naszej ewidencji nie dłużej niż cztery miesiące.
Powiatowy Urząd Pracy zdecydował o udostępnieniu wszystkich środków na dofinansowanie działalności gospodarczej już na początku roku, aby możliwie najliczniejsza grupa mieszkańców naszego powiatu mogła zrealizować swoje plany zawodowe.
Ta aktywność i odwaga w działaniu, zwłaszcza młodych osób, cieszy. Mamy nadzieję, że te zamierzenia biznesowe powiodą się. W każdym razie sprzyja temu dobra koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie.
-W pierwszych trzech miesiącach tego roku złożonych zostało w naszym urzędzie aż 81 wniosków, zatem zainteresowanie działalnością gospodarczą było ogromne ? ocenia kierownik Joanna Suska.
Dla porównania w ubiegłym roku otrzymaliśmy 60 wniosków na dofinansowanie własnego biznesu. Aktywniejsi są mężczyźni. Złożyli 51 wniosków. Swoją szansę rynkową widzą oni w usługach z zakresu remontów pomieszczeń oraz ogólnie w branży budowlanej. Kilka osób zamierza świadczyć usługi z zakresu naprawy i konserwacji pojazdów. Z kolei panie planują otworzyć zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.
-Wzrost zainteresowania pracą na własny rachunek dostrzega również Robert Burda, kierownik Wydziału Obywatelsko – Gospodarczego Urzędu Gminy w Bodzechowie.
-Rzeczywiście, w tym roku znacznie więcej osób rejestruje działalność gospodarczą ? podkreśla kierownik. -To bardzo pozytywny trend. Decyzje takie podejmują głównie ludzie młodzi w wieku 20 -30 lat, ale również osoby po 60 roku życia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *