Są środki na remont i modernizację ulicy Samsonowicza

Promesy na ponad 36 milionów zł wręczył w Kielcach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński przedstawicielom świętokrzyskich samorządów.
W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim uczestniczyła wojewoda Agata Wojtyszek, wicewojewoda Andrzej Bętkowski oraz parlamentarzyści.
Środki rządowe są przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Ministerstwo przyznało fundusze 43 jednostkom samorządu terytorialnego: 15 921 000 zł otrzymały powiaty, do gmin trafi zaś 20 116 000 zł. Wykonanych zostanie 136 zadań związanych z przebudową lub remontem 108 km dróg gminnych i powiatowych. Odbudowane zostaną również 3 mosty.
Z puli blisko 16 mln zł środki trafią także do powiatu ostrowieckiego, który planuje remont i modernizację ulicy Samsonowicza. Należy się spodziewać remontów dróg na terenie Kunowa, Ćmielowa, Bałtowa i Waśniowa.
Podczas wizyty w województwie minister Joachim Brudziński spotkał się także z kadrą dowódczą świętokrzyskiej policji oraz straży pożarnej na wspólnej odprawie. Tematyką rozmów było bezpieczeństwo, które dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z priorytetów. W odprawie wzięli udział zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak oraz zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *