Działki w rejonie ulic Jana Samsonowicza i Antoniego Hedy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej ?Starachowice? ponad 11,5 hektara    gruntów w Ostrowcu     Świętokrzyskim, położonych w rejonie ulic Jana Samsonowicza     i Antoniego Hedy ps. „Szary”.
95 działek o łącznej powierzchni 11,5224 ha jest własnością lub w wieczystym użytkowaniu gminy Ostrowiec Świętokrzyski i to prezydent miasta zwrócił się do Zarządu Województwa o opinię w kwestii włączenia tych gruntów   w obszar SSE ?Starachowice?, podstrefy Ostrowiec Świętokrzyski.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są to tereny inwestycyjne, przeznaczone  dla obiektów produkcyjnych, usługowych, terenów magazynowych i składów. Zdaniem ostrowieckiego samorządu objęcie tych działek statusem specjalnej strefy ekonomicznej zwiększy szanse na pozyskanie inwestorów,    co w konsekwencji przełoży się na nowe inwestycje i miejsca pracy dla mieszkańców    Ostrowca    oraz województwa.
Mając na względzie potrzebę rozwoju gospodarczego regionu oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował włączenie tych terenów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej ?Starachowice?, podstrefy Ostrowiec  Świętokrzyski.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *