Terytorialsi z Ostrowca?

W ostatnich tygodniach miały miejsce kolejne powołania do Wojsk Obrony Terytorialnej. Liczebność piątego rodzaju sił zbrojnych przekroczyła 10 tysięcy żołnierzy. W dniach 11 i 12 maja na kolejne szkolenia podstawowe i wyrównawcze stawili się ochotnicy z Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Mazowsza oraz Świętokrzyskiego, w tym z Ostrowca Świętokrzyskiego. Szeregi czterech brygad OT powiększyły się o kolejnych blisko 600 ochotników, a liczebność WOT przekroczyła 10 tysięcy żołnierzy.

20180512_120259_Burst01

10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej została powołana w trzecim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest województwo świętokrzyskie. W chwili obecnej w skład brygady wchodzi jeden batalion lekkiej piechoty z siedzibą w Kielcach. Wszyscy zastanawiamy się, czy kolejne, zgodnie z zapowiedzią, powstaną w Ostrowcu Świętokrzyskim i Sandomierzu? Brygadą dowodzi płk Artur Barański. Służbę w brygadzie pełnią zarówno żołnierze zawodowi, jak i ochotnicy ? Terytorialsi – z województwa świętokrzyskiego.

W 10. Świętokrzyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej terytorialsami są przyszli instruktorzy, którzy wcześniej byli żołnierzami zawodowymi. Są to ochotnicy, którzy po rejestracji we właściwym WKU oraz złożeniu wniosku zgłosili się do 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w celu zapoznania z przepisami i warunkami służby. Po rekomendacji ochotnicy zostali skierowani do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia.

20180512_120333

W dniu 12 maja 28 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej z 10 ŚBOT rozpoczęło ośmiodniowe szkolenie wyrównawcze na poligonach w Dębicy, Lublinie, Majdanku i  Chełmie, którego celem jest między innymi zapoznanie się z programem szkolenia pododdziałów lekkiej piechoty oraz metodą prowadzenia szkolenia podstawowego. Po jego zakończeniu będą instruktorami, którzy poprowadzą szkolenie podstawowe dla kolejno wcielanych grup żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Ciąży wiec na nich duża odpowiedzialność za poziom wyszkolenia całego 101 batalionu lekkiej piechoty. Jest to nowatorki system wcielania wyspecjalizowanych ochotników, zastosowany przez 10. Świętokrzyską Brygadę OT pozwalający wyszkolić instruktorów zanim zostaną wcieleni pozostali żołnierze terytorialnej służby wojskowej.

10 tys WOT

Na duże zainteresowanie służbą w WOT ma wpływ wysoka jakość szkolenia oraz innowacyjne metody i narzędzia szkoleniowe, np. wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy wojsk specjalnych. Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn. Swoje miejsce w WOT znajdują osoby pracujące, specjaliści z różnych dziedzin, jak i poszukujący zatrudnienia. Obrona terytorialna to miejsce zarówno dla młodych, energicznych, jak i nieco starszych, z dużym doświadczenie życiowym i zawodowym.

Wojska Obrony Terytorialnej są formacją ochotniczą, oznacza to, że decyzję o wstąpieniu do formacji można podjąć tak samo łatwo jak o wyjściu z niej. W skali kraju wnioski o powołanie do WOT złożyło do tej pory ponad 17 tys. osób. Dowództwo WOT ocenia, że na koniec bieżącego roku formacja będzie liczyła 20 tysięcy żołnierzy, z czego 17 tysięcy będą stanowili żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową. Obecnie szkolenie ochotników jest prowadzone w sześciu brygadach utworzonych w pierwszym i drugim etapie budowy formacji, tj. na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu (dwie brygady) oraz na Warmii i Mazurach. Siedem kolejnych brygad z województw Polski centralnej, obecnie buduje swoje struktury oraz przygotowuje się do szkolenia, które rozpocznie już w drugiej połowie bieżącego roku.

20180512_115921

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *