Dodatkowe 985 tys. zł z budżetu powiatu na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Jak wiemy, ostrowiecki szpital otrzymał ? w kwocie 5 mln 940 tys. zł ? dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Planowano, że rozbudowa SOR zamknie się kwotą ok. 10 mln zł. Ma przede wszystkim rozwiązać problem przywożenia na SOR osób nietrzeźwych, którzy nie będą już kontaktowali się z pacjentami izby przyjęć. Wybudowane zostaną także dwa zbiorniki retencyjne, co ma znaczenie zwłaszcza po ostatnim skażeniu wody w szpitalu bakterią z grupy coli.
Wszystko ładnie brzmi, ale pojawił się problem wynikający, jak podkreślają budowlańcy, ze zwyczajnej nieznajomości obecnych reguł rynku. Nastąpił bowiem wzrost kwoty po przetargu, jaką szpital musi zabezpieczyć w ramach realizowanego projektu, dotyczącego budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W pierwszym przetargu kwota oferty przekroczyła 526.044,39 zł. Przetarg został więc powtórzony, a oferent zaproponował jeszcze wyższą kwotę. Jak się dowiedzieliśmy, druga z ofert wzrosła aż o ok. 985 tys. zł.
Okazało się, że szpitalowi z pomocą musiał przyjść powiat ostrowiecki. Radni Rady Powiatu Ostrowieckiego na nadzwyczajnej sesji postanowili, że pokryją z budżetu powiatu kwotą blisko 1 mln zł, a dokładnie 985 tys. zł, brakujące środki na rozbudowę SOR. Szpital nie mógł się uporać z tym problemem, gdyż znajduje się w wyjątkowo kiepskiej sytuacji finansowej. Dług szpitala z miesiąca na miesiąc rośnie o około 1 mln zł. Sytuację ratują co prawda zwroty środków z NFZ z tzw. nadwykonań, ale daleko do spokoju w tej kwestii.
Przypomnijmy, że w lutym br. dyrekcja szpitala zwróciła się do Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z wnioskiem o sfinansowanie z budżetu Powiatu Ostrowieckiego usługi inwestora zastępczego w związku z budową pawilonu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach projektu ?Budowa i wyposażenie pawilonu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego?.
Z kolei w marcu radni, także na zwołanej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego, podjęli uchwałę w sprawie pokrycia z budżetu powiatu części straty finansowej, zanotowanej na działalności w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Radni przekazali w ten sposób szpitalowi blisko 390 tys. zł. Cała strata finansowa szpitala zamknęła się w ubiegłym roku kwotą 4,22 mln zł.
Szpital powinien przedstawić władzom powiatu plan restrukturyzacji zadłużenia, ale i z tym ma kłopoty, bo przecież sytuacja finansowa jest dynamiczna i zmienna. Piszemy o tym bez satysfakcji, ale w ciągu dwóch lat, od kiedy rozpoczęły się zmiany na stanowisku dyrektora powiatowej lecznicy, zadłużenie szpitala wzrosło z 24 do ? według różnych źródeł ? od 34 do 37 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *