?Dopalacze? niszczą organizm. Policja radzi gdzie szukać pomocy

Policjanci   z   ostrowieckiej   komendy   ostrzegają   przed   konsekwencjami kupowania i zażywania środków zastępczych tzw. dopalaczy.
Pamiętajmy, że producenci i sprzedawcy tych substancji kierują się przede wszystkim zyskiem, nie zważając jaki wpływ mają na ludzkie życie i zdrowie. -Przypominamy,   że   nielegalnie   wprowadzane   do   obrotu   środki   zastępcze (dopalacze)   stanowią   zagrożenie   dla   życia   i   zdrowia   ?stwierdził   Sylwester Kaniewski,   p.o.   oficera   prasowego   KPP   w   Ostrowcu   Świętokrzyskim. Przeprowadzane   badania   dopalaczy   oferowanych   do   sprzedaży   na   terenie całego   kraju   w   formie   suszu   lub   proszku   wykazują zawartość    substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych i toksycznych dla zdrowia.

?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????

Zażywanie dopalaczy może wywołać: zawał serca, udar mózgu, stany agresji, które   mogą   zakończyć   się   próbą   samobójczą   lub   zabójstwa,   śpiączkę, niewydolność   nerek,   wątroby,   bóle   głowy,   bóle   w   klatce   piersiowej,   stany lękowe, problemy z koncentracją. Dopalacze   niszczą   organizm   tak   samo  jak   narkotyki.  To   trucizna,   która może doprowadzić do śmierci.
Ostrzegamy:
–   Dopalacze   to   substancje   uzależniające.   Już   jednorazowe   zażycie   może być początkiem nałogu.
– Nie ma bezpiecznych dopalaczy! Ich zażywanie grozi utratą zdrowia, a często też śmiercią!
– Sprzedaż dopalaczy to przestępstwo! Grozi za to odpowiedzialność karna oraz wysoka grzywna.
Niezależnie     od     działań     Policji,     ważnym     jest     przede     wszystkim uświadomienie   szczególnie   młodym   ludziom,   że   dopalacze   to   groźna trucizna   i   każde   ich   zażycie   może   wiązać   się   z   poważnym,   a   nawet śmiertelnym   ryzykiem.   Reagujmy,   jeśli   w   naszym   towarzystwie   ktoś zamierza   zażyć   te   substancje   i   stanowczo   odmawiajmy   gdy   nas   do   tego namawia.
DOPALACZE TO ŚMIERĆ ? NIE BĄDŹ KOLEJNĄ OFIARĄ, NIE DAJ SIĘ ZABIĆ.
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się   więcej   na   temat   możliwości   leczenia?   Wiesz   wszystko   o   negatywnych skutkach   tych   niebezpiecznych   substancji?   Masz   informacje   o   miejscach,   w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw   Wewnętrznych   przygotowało   listę   numerów   telefonów   pod   którymi można szukać pomocy. Lista została także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.
800   060   800   ?   Bezpłatna,   całodobowa   infolinia   Głównego   Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych   skutków   zażywania   dopalaczy   oraz   o   możliwościach   leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich   dzieci   zażywają   dopalacze.   Na   infolinię   GIS   można   przekazywać   także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.
116   111   ?   Telefon   Zaufania   dla   Dzieci   i   Młodzieży.   Służy   on   młodzieży   i dzieciom   potrzebującym   wsparcia,   opieki   i   ochrony.   Zapewnia   dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia   jest   dostępna   codziennie   w   godz.   12   ?   20,   pomoc   online   dostępna na  www.116111.pl/napisz.
800 100 100 ? Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli,     którzy     potrzebują     wsparcia     i     informacji     w     zakresie przeciwdziałania   i   pomocy   dzieciom   przeżywającym   kłopoty   i   trudności wynikające   z   problemów   i   zachowań   ryzykownych   takich   jak:   agresja   i przemoc   w   szkole,   cyberprzemoc   i   zagrożenia   związane   z   nowymi technologiami,     wykorzystywanie     seksualne,     kontakt     z     substancjami psychoaktywnymi,   uzależnienia,   depresja,   myśli   samobójcze,   zaburzenia odżywiania.   Telefon   prowadzi   Fundacja   Dzieci   Niczyje.   Linia   dostępna   od poniedziałku   do   piątku   w   godzinach   12   ?   18,   pomoc   online   dostępna   pod adresem  pomoc@800100100.pl. W 2014 r. 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z   telefonu   zaufania   Rzecznika   Praw   Dziecka.   Numer   przeznaczony   jest zarówno   dla   dzieci,   jak   i   dorosłych,   którzy   chcą   zgłosić   problemy   dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20. Po godz.   20   oraz   w   dni   wolne   od   pracy,   każdy   może   przedstawić   problem   i zostawić   numer   kontaktowy.   Pracownik   telefonu   zaufania   oddzwoni następnego dnia.
112   ?   Jednolity   numer   alarmowy   obowiązujący   na   terenie   całej   Unii Europejskiej.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “?Dopalacze? niszczą organizm. Policja radzi gdzie szukać pomocy

  • 08/06/2018 at 22:15
    Permalink

    Panie Kaniewski – skoro „nielegalnie wprowadzane do obrotu środki zastępcze (dopalacze) stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia” to dlaczego nie weszliście do pomieszczenia, gdzie dokonywane jest to przestępstwo?

    http://www.rynekaptek.pl/prawo/mz-cala-grupa-zwiazkow-chemicznych-bedzie-zakazana,23289.html – wiecie doskonale, że ustawodawca może zakazać GRUP substancji, a nie KONKRETNYCH związków chemicznych – dopalaczy. Zakazanie grup pomoże szybciej je kwalifikować jako substancje nielegalne. Ale jakoś każdy o tym wie, a nikt tego nie robi.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *