Strefa Kibica. Policjanci apelują…

W  związku   ze   zbliżającymi   się   Mistrzostwami   Świata   w   piłce   nożnej   Policja   apeluje   do uczestników Strefy Kibica o zachowanie zgodne z prawem.
-Zarówno   mecze   piłki   nożnej,   jak   i   zorganizowane   publiczne   oglądanie   ich   transmisji   w Strefach Kibica, w których uczestniczy nie mniej niż 1.000 osób, są w rozumieniu polskiego prawa   imprezami   masowymi   i   podlegają   rygorom   Ustawy   o   bezpieczeństwie   imprez masowych   ?stwierdza   Sylwester   Kaniewski,   oficer   prasowy   KPP   w   Ostrowcu Świętokrzyskim.
Policjanci przypominają, aby podczas wspólnego oglądania meczy piłki nożnej zadbać przede wszystkim   o   własne   bezpieczeństwo   i   przestrzegać   prawa   wynikającego   z   Ustawy   o bezpieczeństwie imprez masowych.
Otóż osoby uczestniczące w imprezie masowej, obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający   bezpieczeństwu   innych   osób,   a   w   szczególności   należy   przestrzegać postanowień regulaminu terenu oraz regulaminu imprezy masowej. Należy stosować się do poleceń   służb   porządkowych,   organizatora   i   Policji.
Na   imprezę   masową   zabrania   się wnoszenia   i   posiadania   broni   lub   innych     niebezpiecznych   przedmiotów,   materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych,   środków   odurzających   lub   substancji   psychotropowych.   Znajdując   się   na imprezie masowej, nie wolno w żaden sposób zakłócać jej przebiegu.
Apelujemy do uczestników Strefy Kibica, aby wspólne kibicowanie podczas oglądania meczy piłki   nożnej   były   formą   przyjemnego   spędzania   wolnego   czasu,   a   nie   przerodziły   się   w sytuacje, podczas której będą musiały interweniować służby porządkowe czy Policja.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Strefa Kibica. Policjanci apelują…

  • 14/06/2018 at 16:33
    Permalink

    Jeszcze się nie zaczęły a już straszy policja, weźcie zamknijcie strefę przed rozpoczęciem najlepiej i dajcie komunikat do prasy że był spokój

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *