Nasz prawnik radzi. Komu przysługuje nowe świadczenie na dziecko „Dobry start”?

-Wychowuję niepełnosprawną córkę, która ukończyła 20 lat ?mówi czytelniczka. Chciałabym wiedzieć, czy skorzysta ona ze świadczenia z programu ?Dobry start?? Czy będą przy tym brane pod uwagę dochody moje i męża?

-Pierwszego czerwca br.. premier podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu ?Dobry start? ?wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 -247 – 25 -00).

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej poczynając od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia przez dziecko 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, świadczenie przysługiwać będzie do ukończenia 24 roku życia. Należy zaznaczyć, iż w programie ?Dobry start? nie obowiązuje kryterium dochodowe. Oznacza to, że 300 zł zostanie wypłacone na każde dziecko w wieku szkolnym, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodziców.

Powyższe świadczenie nie będzie przysługiwało w przypadku, gdy dziecko zostanie umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej instytucji, jeżeli te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Pieniądze wypłacane w ramach programu ?Dobry start? nie będą przysługiwały automatycznie. Rodzice uczących się dzieci powinni złożyć odpowiedni wniosek, aby otrzymać pieniądze. Wniosek o świadczenie będzie można składać do tych samych organów, do których składane są obecnie wnioski o wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu ?Rodzina 500+?. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną, właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o świadczenie. Wniosek o przyznanie świadczenia w ramach programu ?Dobry start? będzie można składać już od 1 lipca 2018 r. W lipcu przyjmowane będą jedynie wnioski składane drogą elektroniczną.

Wnioski papierowe zaś będą przyjmowane dopiero od 1 sierpnia. Wszystkie wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *