4 lipca ma być podpisane porozumienie płacowe z pielęgniarkami!

Starosta ostrowiecki zapowiedział, że 4 lipca podpisane zostanie porozumienie płacowe z pielęgniarkami i innymi pracownikami szpitala, którzy domagali się podwyżek. Raz jeszcze włodarz powiatu wyręczył więc w pracy przebywającego obecnie na zwolnieniu lekarskim dyrektora szpitala Rafała Lipca, który kwestionował wszystkie dotychczasowe proponowane rozwiązania.
Przypomnijmy, że przedstawiciele związków zawodowych Pielęgniarek i Położnych, NSZZ ?Solidarność?, Pracowników ZOZ-u Ogólnego, Techników Medycznych Elektroradiologii oraz Laborantów Diagnostycznych domagali się podwyżek od 500 do 1500 złotych, w zależności od stażu pracy, ale dyrektor Rafał Lipiec odpowiadał, że nie są to postulaty możliwe do zrealizowania. Później pojawiła się  propozycja starosty, czyli wypłaty dodatkowych 100 zł w lipcu, październiku i w styczniu przyszłego roku, która także nie została przyjęta przez organizacje związkowe. W końcu dyrektor zaproponował, że od 1 lipca podwyżki wynagrodzeń dla pracowników szpitala będą wynosić maksymalnie do 460 zł brutto. Związki zawodowe uznały za konieczne skonsultowanie przedstawionych propozycji i zażądały przedstawienia stanowiska na piśmie. Tyle, że zachodziło podejrzenie, że takie rozwiązanie to nic innego, jak przesunięcie zapewnionego ustawowo w ubiegłym roku na podstawie ustawy o sposobie najniższego wynagradzania pracowników medycznych dodatku do pensji zasadniczej.
Na briefingu prasowym przed rozdaniem stypendiów dla uczniów starosta, choć nie zdradził szczegółów, to poinformował jednak, że udało się wypracować wspólne stanowisko, z którym opinia publiczna zapozna się 4 lipca. Podwyżki będą obowiązywały już w sierpniu. Stronom pozostało już tylko dopełnienie pewnych formalności. Starosta podkreślił, że faktycznie płace w szpitalu są zbyt niskie, jednak w skali roku podwyżki dla pielęgniarek i innych pracowników będą kosztowały lecznicę ostrowiecką dodatkowe 6 mln zł.
Oczywiście, jak zwykle o tym, czy porozumienie stanie się faktem, przekonamy się 4 lipca. Przekonamy się także, czy nie pojawią się, jak słychać na szpitalnych korytarzach, żądania płacowe innych grup zawodowych zatrudnionych w szpitalu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *