Nasz prawnik wyjaśnia. Czy mogę odmówić przyjęcia mandatu zaocznego?

-Znalazłem za wycieraczką mojego zaparkowanego samochodu mandat ?mówi czytelnik.

Nie byłem przy jego spisywaniu i nie wiem, za co został mi wymierzony. Czy mam prawo odmowy jego przyjęcia?
-Kierowca jeżdżący nieodpowiedzialnie po drogach publicznych musi liczyć się z możliwością otrzymania mandatu karnego – wyjaśnia mgr Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 -247 -25 -00). Mandat jest nakładany przez policję, gdy kierujący popełni wykroczenie bądź przestępstwo. Zazwyczaj mandat jest za czyn, na którym policja nas przyłapała (na gorącym uczynku), gdy np. przejechaliśmy na czerwonym świetle lub przekroczymy dozwoloną prędkość. Mandat może również być wystawiony, gdy wykroczenie zostanie wykryte później (np. poprzez fotoradar lub nieprawidłowe parkowanie). Wysokość mandatu uzależniona jest od popełnionego wykroczenia. Ze względu na fakt, że mandat może zostać przyznany w różnych sytuacjach, wyróżniamy następujące mandaty: kredytowane, zaoczne, gotówkowe.
Najczyściej stosowanym jest mandat kredytowany, gdyż karani są nim sprawcy uwiecznieni na zdjęciu z fotoradarów, jak i ci przyłapani na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy. Wydawany jest on ukaranemu za potwierdzeniem odbioru. Mandat ten powinien być uregulowany w terminie 7 dni od jego przyjęcia, a w jego treści musi się znaleźć pouczenie co do tego, gdzie należy wpłacić wskazaną w nim kwotę grzywny (czyli organ, na którego rachunek powinna być wpłacona). Sprawca powinien również otrzymać informację co do skutków jego nieuiszczenia, czyli o ściągnięciu należności w trybie egzekucji administracyjnej.
Mandat staje się prawomocny w momencie pokwitowania go przez osobę ukaraną.
Kolejnym mandatem, jaki możemy otrzymać, jest mandat karny gotówkowy, wydawany jest on ukaranemu bezpośrednio po uiszczeniu grzywny. Grzywnę uiszcza się funkcjonariuszowi, który ją nałożył. Taka forma mandatu może być stosowana jedynie wobec osób czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (cudzoziemców) lub nie mających stałego miejsca pobytu lub zamieszkania. Mandat ten staje się prawomocny w momencie uiszczenia grzywny.
Ostatnim typem mandatu jest mandat karny zaoczny. Nakładany jest on w przypadku stwierdzenia popełnienia wykroczenia pod nieobecność sprawcy, a nie ma wątpliwości co do jego osoby. Mandat zostawia się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać, np. za wycieraczką pojazdu. Można go też pozostawić osobie pełnoletniej, która zobowiąże się do przekazania go sprawcy wykroczenia. Ponadto mandat ten powinien zawierać pouczenie co do tego, gdzie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o skutkach jej nieuiszczenia.
W razie nieuregulowania grzywny sprawa ukaranego jest kierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie. Mandat karny zaoczny staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie. Ponadto należy zaznaczyć, iż bez względu na rodzaj otrzymanego mandatu ukaranemu zawsze przysługuje prawo odmowy przyjęcia go. Lecz wtedy należy się liczyć z tym, że sprawa zostanie skierowana do sądu.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Nasz prawnik wyjaśnia. Czy mogę odmówić przyjęcia mandatu zaocznego?

  • 07/07/2018 at 18:04
    Permalink

    powiem wam, ze mandaty to tylko człowiekowi zdrowie psują. Zainwestowałem w Yanosika i jakoś lżej mi sie jezdzi, wracając z pracy do domu tez odpalam bo co jade i stoją to miejscowka inna

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *