MOPS liczy na 8 tysięcy wniosków na świadczenie 300 plus

Od lipca br. można składać wnioski online na jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł.
Apele, aby skorzystać z drogi internetowej, która jest dogodniejsza, i dla rodziców, i opiekunów oraz urzędników, przyniosły spodziewany efekt. Do 12 lipca złożono ponad 1.100 wniosków i wypłacono już 10 proc. wszystkich świadczeń. Pod tym względem ostrowiecki MOPS jest w krajowej czołówce.
Świadczenie pod nazwą ?Dobry Start? przysługuje bez względu na dochód rodziny. O ten rodzaj świadczenia może się ubiegać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jedno z rodziców dziecka, opiekun faktyczny, opiekun prawny, osoba ucząca się. Świadczenie przysługuje na dziecko, które uczy się w szkole (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia. Program ten obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym. Pracownice MOPS-u spodziewają się w tym roku około ośmiu tysięcy wniosków na 300 plus.
Od lipca można składać wniosek online poprzez bankowość elektroniczną, bądź portal Empatia. Od 1 sierpnia wniosek o ustalenie prawa do świadczenia ?Dobry Start? będzie można złożyć w siedzibie ośrodka w formie papierowej.
-Wnioski będą wydawane od 20 lipca i to nie tylko na świadczenie ?Dobry Start?, ale również na świadczenie wychowawcze (tzw. 500+), zasiłek rodzinny, świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Będzie również możliwość samodzielnego pobrania wniosków za pośrednictwem strony www.mopsostrowiec.pl, na której znajdują się odnośniki do strony ze wzorami wniosków -przypomina Ksenia Głuszyńska, zastępca kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych.
Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu, zapewnia realizację świadczenia najpóźniej do końca września. Aby nabyć uprawnienia do świadczenia ?Dobry Start? na rok szkolny 2018/2019, wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. Po tym terminie wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Ponieważ już 1 sierpnia MOPS rozpoczyna przyjmowanie tradycyjnych wniosków również w sprawach 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w siedzibie ośrodka można się spodziewać kolejek. Dlatego najkorzystniej będzie złożyć wniosek drogą elektroniczną.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *