Przerwy w pracy w czasie upału?

Pracuję w firmie budowlanej. Praca na wysokości latem, gdy panują duże upały, jest dla mnie szczególnie uciążliwa.

Czy pracodawca może wówczas skrócić czas pracy. Czy regulują to jakieś przepisy ? pyta czytelnik.
-Podstawową zasadą bhp jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników przez przedsiębiorcę ? wyjaśnia Barbara Kaszycka, nadinspektor pracy OIP O/Kielce. Ocena bezpiecznego wykonywania prac szczególnie w niebezpiecznych w warunkach podwyższonej temperatury z punktu widzenia sprawności psychofizycznej pracownika obciąża pracodawcę, ponieważ zgodnie z art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 1 K.p. pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy, a także winien organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Pracownicy pracujący na otwartej przestrzeni, jeżeli temperatura powietrza przekracza 25 stopni, mają prawo do otrzymania napojów w potrzebnej ilości. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń ilościowych. Ponadto pracownicy powinni otrzymać odpowiednią odzież i nakrycia głowy. Przerwy na posiłek powinny być organizowane w miejscu nienasłonecznionym. Pracodawca ma obowiązek reagować na zgłaszane przez pracownika złe samopoczucie z powodu upału, bowiem może dojść do odwodnienia, wyczerpania cieplnego, udaru cieplnego czyli utraty zdrowia, a nawet wypadku przy pracy.
Pracownik ma prawo powstrzymania się od wykonywania pracy w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego (art. 210 K.p.).
Do prac o charakterze szczególnie niebezpiecznym należą m.in. roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez zatrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części, prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych, prace na wysokości.
Sposobem uniknięcia skutków upału jest skrócenie czasu pracy pracowników. Zamiast krótszych godzin pracy, pracodawca może wprowadzić dodatkowe przerwy w pracy w czasie najwyższych temperatur. Nie ma jednak wprost przepisów nakładających na pracodawcę takiego działania. Mając jednak na uwadze ciążący na pracodawcy obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pracodawca może zdecydować się na takie rozwiązanie. Przerwy jednak nie mogą powodować zmniejszenia wynagrodzenia za pracę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *