?Ikona? Solidarności

Jak już informowaliśmy, Wojciech Krasuski – szef hutniczej ?Solidarności? zastąpił Krzysztofa Grabowca na stanowisku przewodniczącego Delegatury Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ ?Solidarność? w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas posiedzenia zarządu delegatury, związkowcy podziękowali Krzysztofowi Grabowcowi, który funkcję pełnił od początku lat dziewięćdziesiątych, za wieloletnią pracę. Wręczyli mu okolicznościowy grawerton, był tort i piękne życzenia.


-W tym roku zdecydowałem się nie kandydować już w wyborach, ale to nie oznacza, że nadal nie będę pomagał związkowcom, choćby tym z sekcji emerytów ? mówił K.Grabowiec.
Krzysztof Grabowiec, o których Wojciech Krasuski mówi, że jest ikoną ?Solidarności?, w ówczesnej Hucie im. M. Nowotki zaczął pracować w 1979 roku. Jako elektronik został zatrudniony na wydziale obróbki mechanicznej. Rok później wstąpił do NSZZ „Solidarność”, a kilka dni przed wprowadzeniem stanu wojennego stał się członkiem Konfederacji Polski Niepodległej.
Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku hutników. W czasie jego trwania koledzy jego siostry skontaktowali się z nim w celu podjęcia działań w strukturach podziemnej ?Solidarności?, w których zajmował się kolportażem wydawnictw drugiego obiegu. W 1983 roku rozpoczął współpracę ze Zbigniewem Walczykiem, który wyszedł z więzienia po wyroku skazującym za zorganizowanie podziemnego Komitetu Ocalenia Związku. Panowie, jak wspomina Krzysztof Grabowiec, spotkali się na boisku liceum ?Staszica?. Pan Krzysztof kolportował w tym czasie takie pisemka drugiego obiegu, jak Reduta, Most, KOS, Solidarność.
W 1985 roku nawiązał kolejne kontakty z działaczami KPN. W jednym z mieszkań na osiedlu Słonecznym, metodą fotograficzną, wykonywał różne gadżety podziemne, m.in. kalendarze i znaczki-przypinki. W hutniczej cieni fotograficznej na wydziale obróbki mechanicznej, przeznaczonej do drukowanych płytek elektronicznych, wykonywał również negatywy i specjalną emulsję fotograficzną potrzebną do sitodruku, oczywiście na potrzeby produkcji ulotek KPN. Za kolportaż prasy niezależnej, a także udział w comiesięcznych mszach za Ojczyznę w kościele pd. św. Michała, był przesłuchiwany w Miejskiej Komendzie Milicji Obywatelskiej.
Krzysztof Grabowiec swoją działalność na wydziale obróbki mechanicznej ujawnił dopiero w czasie obrad Okrągłego Stołu. Po ich zakończeniu skorzystał z urlopu bezpłatnego po to tylko, by prowadzić do czasu związkowych wyborów biuro ?Solidarności? na Nowym Zakładzie. Został wybrany do komisji zakładowej, w której pełnił funkcję członka prezydium do 1995 roku.
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze, wolne wybory samorządowe. Startujący w nich pan Krzysztof z ramienia Komitetu Obywatelskiego uzyskał mandat radnego miejskiego. Był członkiem Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Pomnika Józefa Piłsudskiego.


Od 1995 do 1998 roku pełnił funkcję członka Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i przewodniczący Delegatury Regionu, zaś od 1998 do czerwca 2018 członka Zarządu Regionu i przewodniczącego delegatury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Był rozpracowywany przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych, a jakże, za wrogą działalność w środowisku. Jego sprawy w Wydziale „C” WUSW w Kielcach prowadził mjr Jerzy Wijcieszyński i ppłk Marian Cichoń, zaś w Ostrowcu inspektor W. Zugaj. Krzysztof Grabowiec został w 2009 roku odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2017 roku otrzymał status Działacza Opozycji Antykomunistycznej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *