23 radnych powiatowych wybierzemy w 4 okręgach wyborczych. Decyzja komisarza wyborczego

Z racji tego, że radni miejscy i w konsekwencji Rada Powiatu Ostrowieckiego nie przyjęła uchwały, dotyczącej podziału powiatu ostrowieckiego na okręgi wyborcze postanowienia w tej kwestii podjął Komisarz Wyborczy w Kielcach.
W dniu 18 sierpnia wydał postanowienie, w którym utrzymał zaproponowany przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim podział powiatu ostrowieckiego na cztery okręgi wyborcze. I tak, w okręgu obejmującym Miasto Ostrowiec Świętokrzyski, obejmującym takie osiedla, jak Gutwin, Piaski-Henryków, Pułanki i Słoneczne wybierać będziemy 4 radnych powiatowych. W okręgu miejskim, obejmującym osiedla: Kolonię Robotniczą, Kuźnię, Sienkiewiczowskie, Spółdzielców, Trójkąt, Śródmieście, Częstocice, Hutnicze, Kamienna, Złotej Jesieni, Ogrody, Stawki, Koszary, Rosochy, Denków, Ludwików wybierzemy 10 radnych. 5 radnych powiatowych wybierzemy w okręgu obejmującym gminy Bałtów, Bodzechów i Ćmielów, zaś 4 radnych w okręgu obejmującym gminy Kunów i Waśniów.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach zostało przedłożone Radzie Powiatu Ostrowieckiego, staroście ostrowieckiemu, wojewodzie świętokrzyskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *