Łukasz Dybiec: „-Musimy wdrożyć w życie kompleksową strategię rozwoju i funkcjonowania sportu…”

-Minęło kilka miesięcy od czasu, kiedy na konferencji informowaliście, jako zarząd KSZO, o niezwykle trudnej sytuacji finansowej zespołów ligowych. Coś zmieniło się w tej materii?
-Nie na tyle, by mówić o stabilizacji finansowej – mówi wiceprezes KSZO, Łukasz Dybiec. -Nasze drużyny, głównie dzięki wsparciu gminy Ostrowiec Świętokrzyski, mają co prawda zagwarantowane finansowanie na drugą połowę roku, ale nie można mówić o tym, by w ramach tych środków można było zbudować bardzo silne drużyny, mogące włączyć się w przypadku siatkarek o coś więcej, niż walkę o utrzymanie, a w przypadku piłkarzy i szczypiornistów o miejsca gwarantujące bezpieczny, ligowy byt.
-Przez lata zbudowaliśmy w naszym mieście system sportu, ale mamy kłopoty z finansowaniem jego funkcjonowania?
-Zgadza się. Mamy najlepszy sport młodzieżowy w województwie. Posiadamy profesjonalne obiekty, wykwalifikowaną kadrę trenerską, dobrych menedżerów sportowych, zdolną dobrze rokującą młodzież, szkoły i klasy sportowe, lekarzy sportowych, rehabilitantów, fizjoterapeutów oraz dużą rzeszę kibiców sportowych. Teraz należy to wszystko skoordynować, uporządkować i monitorować. Brakuje tylko zaplecza sportowo-lekarskiego. Utworzenie poradni sportowej przy współpracy gminy i powiatu byłoby idealnym rozwiązaniem. Moim zdaniem, jak najszybciej należy również opracować i wdrożyć kompleksową strategię rozwoju i funkcjonowania sportu, której podstawowym zadaniem będzie usystematyzowanie wsparcia finansowego poszczególnych dyscyplin sportowych poprzez dwa samorządy.
-Są gotowe założenia do budowy takiej strategii?
-Muszę one wynikać z porozumienia środowiska sportowego. Według mnie, należy przyjąć wypracowane jednolite kryteria wsparcia i promocji poszczególnych dyscyplin, przede wszystkim w oparciu o osiągane wyniki na arenach sportowych, ale także tradycję poszczególnych dyscyplin w naszym mieście i popularność wśród mieszkańców. Uważam, że musi powstać lista sportów priorytetowych, na których należałoby się skupić w kontekście finansowania przez samorządy i prowadzonych działań promocyjnych oraz marketingowych. Najważniejsze, by w takiej strategii zawarty został kompleksowy system szkolenia dzieci i młodzieży jako priorytet rozwoju sportu w powiecie. Należy rozważyć rozszerzenie zakresu edukacji sportowej, m.in. poprzez utworzenie klas sportowych w szkolnictwie podstawowym, a ponadto uruchomić szkolenie w nowych dyscyplinach sportowych w Szkole Mistrzostwa Sportowego, która z kolei powinna nawiązać ścisłą współpracę z uczelniami wyższymi i klubami sportowymi.


-W kwestii finansowania sportu wiele mówi się o braku współpracy powiatu z gminą?
-Sport ostrowiecki jest obecnie finansowany głównie przez gminę. Wycofanie się powiatu z dotowania sportu uważam za skandaliczne. Natomiast mówiąc o współpracy między samorządami powinniśmy uwzględniać także niezbędną konieczność koordynacji działań i właściwej współpracy pomiędzy klubami i stowarzyszeniami sportowymi, powiatem, gminą i jednostkami podległymi oraz związkami sportowymi. Natychmiast musi zostać poprawiona komunikacja pomiędzy starostwem oraz jednostkami podległymi, a organizacjami sportowymi. Wypracowane do tej pory zasady nie funkcjonują właściwie, czego dowodem może być właśnie niesłychane zamieszanie w związku z przyznawaniem środków na sport. Samorządy muszą również przyjść klubom z pomocą w powołaniu w naszym mieście przychodni sportowo- lekarskiej.
-Z tego, co wiem, to rozmowy z samorządami na temat finansowego wsparcia sportu nie należą do łatwych?
-W mojej ocenie koordynowaniem takich rozmów i działań muszą zajmować się fachowcy, osoby znające się na sporcie i funkcjonujące w środowisku sportowym. Jest to warunek niezbędny do właściwej współpracy środowiska sportowego, prawidłowego i usystematyzowanego finansowania poszczególnych dyscyplin oraz osiągania postępów w wynikach sportowych.
-No dobrze, a jak przyciągnąć do sportu ostrowiecki biznes i przedsiębiorców?
-Po prostu musimy wspólnie stworzyć taki model wsparcia sportu poprzez lokalnych i regionalnych przedsiębiorców. Zasadnym byłoby stworzenie na wzór zachodni modelu tzw. Grupy 100, czyli powołanie grupy przedsiębiorców zainteresowanych promocją poprzez sport ostrowiecki, bez podziału na poszczególne dyscypliny. Uważam, że samorządy powiatowy i gminny mają narzędzia i instrumenty, którymi można zachęcić potencjalnych sponsorów i reklamodawców. Sport seniorski i młodzieżowy, indywidualne osiągnięcia naszych sportowców muszą stać się dla powiatu i gminy po prostu produktem promującym.
-Ale chyba taki klub, jak KSZO też powinien się bardziej wyspecjalizować w pozyskiwaniu środków?
-Jak najbardziej. Pierwszym krokiem np. mogłoby być powołanie fundacji, która działałaby na rzecz sportu ostrowieckiego. Mogłaby prowadzić działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez, sprzedaży gadżetów sportowych, usług cateringowych, organizacji paneli naukowych, czy konferencji. Fundacja taka byłaby organizacją pożytku publicznego. Ten status pozwoliłby na odpis 1 % na cele społeczne. Klub powinien także skupić się na budowaniu pozytywnego klimatu wokół sportu, organizując duże, przyciągające kibiców i integrujące całe środowisko wydarzenia sportowe. Ufam, że tak się stanie, gdyż przed nami międzynarodowa konfrontacja pięściarska, mecz piłki ręcznej Polska ? Kosowo, jubileusz 90 – lecia KSZO, a także Gala Sportu Ostrowieckiego.
-Mówimy o sporcie profesjonalnym lub półprofesjonalnym, a co ze sportem amatorskim?
-Powiat i gmina muszą dbać o to, by baza sportowa służyła rozpowszechnieniu sportu amatorskiego. Musi być dostępna dla szerokiej rzeszy mieszkańców. Amatorskie uprawianie sportu musi być możliwe także w godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę. Obiekty sportowe muszą po prostu ?żyć?, bo tylko tak samorządy mogą krzewić kulturę fizyczną i promować zdrowy tryb życia. Niezbędna staje się budowa nowych obiektów sportowych. Mam tu przede wszystkim na myśli stadionu lekkoatletycznego.
-Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *