Pamięć o rolniczej szkole w Bałtowie nie zaginie (zdjęcia)

Szkoła rolnicza w Bałtowie nie istnieje już 5 lat. Mimo to, jej absolwenci nadal mocno pielęgnują pamięć o placówce, spotykając się w coraz liczniejszym gronie. Przykładem olbrzymich więzi i chęci utrzymania jak najdłużej znajomości koleżeńskich ze szkolnej ławy był sobotni III Zjazd Absolwentów Szkoły Rolniczej.

Tym razem absolwenci nie mogli się spotkać w murach szkoły. Budynkiem obecnie zarządza gmina. Przechodzi generalny remont na potrzeby szkoły podstawowej. Miejscem zjazdu stała się bałtowska restauracja Pod Jarem. Przypomnijmy, że I zjazd odbył się w 2009 r., II i zarazem ostatni zorganizowany w murach działającej szkoły ? w 2013 r. To wówczas powstał pomysł założenia Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkół Rolniczych ?Pałacowe wzgórze?. Po wielu  spotkaniach, dyskusji i długotrwałej procedurze rejestracyjnej udało się. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w maju 2014 r.

Początki szkoły datuje się na lata 1946 -48, kiedy to powstała Żeńska Szkoła Gospodarstwa Rolniczego. Dwa lata później przekształcona w 2-letnią Szkołę Rolniczą. W 1951 r. powstaje Szkoła Praktyków Specjalistów oraz 4-letnie Liceum Rolnicze. W 1953 r. liceum staje się technikum rolniczym. W 1974 r. została utworzona Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza. Rok później oddano do użytku internat i dwa bloki domu nauczyciela. W 1977 powstaje sala gimnastyczna oraz Zespół Szkół Rolniczych, w której skład wchodzą szkoły filialne tj. Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Rzeplinie, Mominie, Waśniowie, Świętomarzu, Łagowie. W 1985 r. zostaje utworzone 5-letnie Technikum Ogrodnicze. Od tego roku, ze względu na remont pałacu, szkołę umiejscowiono w budynku internatu. W 1999 r. w związku z reformą samorządową, park i pałac zostaje przekazany pod zarząd powiatu ostrowieckiego. W roku szkolnym 2000/2001 nie udaje się przeprowadzić naboru. Mimo atrakcyjnych kierunków: technik-rolnik, technik leśnik, technik architektury krajobrazu, technik obsługi turystycznej z roku na rok zainteresowanie nauką w szkole maleje. W 2013 r. decyzją samorządu powiatu ostrowieckiego szkoła kończy swą 67-letnią działalność. Przez lata te dyrektorami szkoły byli: Józef Kmita, Mieczysław Grzyb, Edward Brożek, Jan Kryniewicz, Zdzisław Czarnecki, Leszek Chajski, Jarosław Chodała. Szkołę na Pałacowym Wzgórzu przez okres swojego istnienia ukończyło 5684 uczniów.

-Założyliśmy stowarzyszenie, aby pamięć o naszej szkole, o nas i o naszych przyjaciołach nie zniknęła bezpowrotnie mówi obecny prezes Andrzej Lichocki, który wraz Jarosławem Basakiem otworzył spotkanie. Wierzymy, że nasze stowarzyszenie pozwoli nam nie tylko wspominać wspaniały czas spędzony w urokliwym miejscu, ale też odnowić i utrzymywać dawne koleżeńskie i przyjacielskie więzi, organizować zjazdy szkolne i klasowe, rozwijać wymianę doświadczeń i współpracę oraz pomagać i wspierać się w trudnych sytuacjach życiowych.

Dzięki zaangażowaniu grupy założycielskiej stowarzyszenia udało się opracować i wydać monografię szkoły. Jest także prowadzona utworzona strona internetowa. Zwieńczeniem wszystkich działań stowarzyszenia był III zjazd absolwentów połączony z Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia, na którym zostały wybrane nowe władze stowarzyszenia oraz przyjęty zakres i harmonogram działań na następne lata. Spotkanie w restauracji poprzedziła Msza św. w kościele celebrowana przez ks. kanonika Andrzeja Wierzbickiego i absolwenta szkoły ks. Waldemara Sierpińskiego. Po nabożeństwie absolwenci przeszli na cmentarz parafialny, gdzie zapalili znicze na grobach zmarłej kadry pedagogicznej. Sobotniemu spotkaniu, na które przybyło 160 osób towarzyszyło wyróżnienie pierwszego najstarszego absolwenta szkoły Jana Pietrzaka, który maturę pisał w 1953 r. Podziękowania otrzymał najstarszy nauczyciel Henryk Poręba oraz 6 sióstr z Bałtowa o nazwisku rodowym Wąsik. Wszystkie panie ukończyły szkołę rolniczą w Bałtowie i uczestniczyły w zjeździe. Obecny na spotkaniu wójt gminy Bałtów Andrzej Jabłoński, który przybył wraz z kandydatem na wójta Tomaszem Mroczkiem, zadeklarował, że w budynku dawnej szkoły rolniczej zostaną przygotowane pomieszczenia na potrzeby jej absolwentów. Muzycznie absolwentów bawił zespół HDS, w którym gra absolwent szkoły rolniczej Jarosław Zdonek.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *