Obejrzymy transmisję sesji, ale nie tylko

W piątek radni podjęli uchwałę zmieniającą Status Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Decyzja ta  spowodowana jest nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Wprowadza ona m.in. obowiązek transmisji, nagrywania i upubliczniania nagrań sesji rady gminy, rejestrowania i upubliczniania wykazu głosowań radnych, powołania przez radę komisji skarg, wniosków i petycji, jak również wprowadza nowe przepisy dotyczące instytucji budżetu obywatelskiego. Na mocy znowelizowanych przepisów ustawy ulegają zmianie zasady wnoszenia interpelacji i zapytań przez radnych, a także zasady tworzenia i działania klubów radnych. Ulegają wzmocnieniu uprawnienia radnych w zakresie kontrolowania działań gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. Wprowadzono także instytucję corocznej debaty w radzie gminy na temat stanu gminy, po przedłożeniu przez organ wykonawczy raportu o stanie gminy, kończącej się podjęciem uchwały w sprawie udzielenia mu wotum zaufania.

Owe zmiany będą obowiązywać już dla nowej kadencji rady.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *