Podatki lokalne nie pójdą w górę

Posiedzenie Rady Inicjatyw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta, które odbyło się w minionym tygodniu w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, poświęcone było tematyce wielkości stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportowych dla podmiotów gospodarczych, które będą obwiązywały w 2019 r. w naszym mieście.
– Nie wyobrażam sobie prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej miasta bez udziału przedsiębiorców, dlatego chciałbym skonsultować z Państwem wysokość nowych stawek podatkowych na 2019 rok w Ostrowcu Świętokrzyskim ? powiedział podczas spotkania prezydent Jarosław Górczyński.
Zdaniem przedsiębiorców, szczególnie niepokojący jest wzrost cen za dostawy energii elektrycznej, kosztów paliwa czy cen surowców. Wszystko to rzutuje na dużą niestabilność w prowadzeniu działalności gospodarczej i ostatecznie wpływa na podnoszenie cen usług czy produktów oferowanych mieszkańcom naszego miasta.
– Dotychczasowa polityka podatkowa miasta jest pozytywnie oceniana przez środowisko biznesowe. Stabilność w prowadzeniu działalności gospodarczej jest niezwykle ważna, dlatego uwzględniając apel przedsiębiorców, podjąłem decyzję o pozostawieniu stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na obecnym poziomie ? podsumował prezydent.


W latach 2015 ?2018 samorząd miasta zamroził stawki podatku od nieruchomości oraz opłaty za ciepło, dostarczanie wody i odbiór ścieków. W 2017 roku radykalnie zostały obniżone stawki podatku od środków transportowych. W niektórych kategoriach stawki podatkowe zostały zredukowane od 40 do 70 proc. Najbardziej zyskali właściciele zespołów pojazdów ciężarowych wraz z naczepą. Jest to najliczniej reprezentowana kategoria zarejestrowanych pojazdów na terenie miasta.
Przyjęta polityka podatkowa przełożyła się na wymierny efekt, ponieważ nastąpił wzrost rejestrowania pojazdów w Ostrowcu Świętokrzyskim. Propozycja o niepodnoszeniu aktualnych stawek podatków lokalnych zostanie przedstawiona radnym na sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie ostatecznie zapadnie decyzja o ich wysokości.
Rada Inicjaty w Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jest organem doradczym i konsultacyjnym, który przede wszystkim ma zajmować się problemami gospodarczymi miasta oraz poszukiwać dla nich rozwiązań. Ma  także inicjować nowe pomysły, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego naszego miasta. W skład Rady wchodzą właściciele największych firm z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego oraz reprezentanci kluczowych organizacji i stowarzyszeń skupiających lokalnych przedsiębiorców.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *