Mariusz Łata pokieruje powiatową oświatą

Reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Górczyńskiego Mariusz Łata – radny miejski minionej i obecnej kadencji – został pełniącym obowiązki naczelnikiem Wydział Edukacji, Opieki Zdrowotnej i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Mariusz Łata wcześniej był dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4, a ostatnio kierownikiem Działu Administracyjno – Kadrowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Do końca przyszłego roku naczelnikiem wydziału edukacji pozostaje przebywający na urlopie bezpłatnym Wojciech Lesiak, który pracuje w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Z tego powodu nie mógł odbyć się konkurs na stanowisko naczelnika. Dotychczasowy p.o. naczelnik wydziału Antoni Maciejko został zastępcą Mariusza Łaty.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *