Dyrektor Lipiec będzie odwołany! W szpitalu już nie mogą się tego doczekać!

W szpitalu ostrowieckim nie mogą się doczekać odwołania dyrektora Lipca. Właśnie została wszczęta związana z tym procedura, gdyż dyrektor jest radnym gminy Starachowice.

Prośba o opinię ma też wpłynąć do  Rady Społecznej ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, której część  przebywa na urlopach lub zwolnieniach lekarskich. Konkurs na nowego dyrektora potrwa, ale natychmiastowe odwołanie jest ostateczną decyzją Zarządu Powiatu Ostrowieckiego.

Dyrektor Lipiec, jak podkreśla starosta, nie daje gwarancji jakichkolwiek działań naprawczych w stosunku do ponoszonych przez szpital strat finansowych, ani właściwego nadzoru nad prowadzonymi przez lecznicę inwestycjami.

Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak mówi, że dyrektor wykazał się brakiem dopełniania obowiązków. Za 10 miesięcy tego roku strata sięgnęła 13,7 mln zł. Na koniec roku prognoza zakładają stratę na poziomie 16,5 mln zł. W sumie zobowiązania szpitala sięgają grubo ponad 50 mln zł, a w tym wymagalne 16 mln zł. Starosta wprost mówi, że trzeba uratować szpital przed bankructwem.  

Starosta dziwi się, że poprzedni zarząd ze starostą Zbigniewem Dudą na czele znając te liczby nie zrobił nic, by uzdrowić sytuację w szpitalu. Co prawda na jednym z ostatnich posiedzeń przyjął ogólny program naprawczy, ale brakuje w nim przyjętych ścieżek realizacji.

Strata wpłynie bezpośrednio na powiat, gdyż w 2020 z budżetu, zadłużonego na 57 mln zł, będzie musiał pokryć stratę szpitala w wysokości 12 mln zł.

Szpital wymaga na stanowisku dyrektorskim osoby doświadczonej w procesach restrukturyzacyjnych, która szybko wdroży w życie działania naprawcze i przywróci szpitalowi renomę usług medycznych. Nowy dyrektor będzie musiał uchronić szpital przed upadłością. Do niego będzie należała decyzja o być może ewentualnej likwidacji oddziałów lub innych zmianach organizacyjnych.

Starosta Marzena Dębniak uważa, że w restrukturyzację szpitala musi się włączyć jego załoga. Szpital jest po Celsie drugim pracodawcą na terenie powiatu. Jego sytuacja finansowa grozi, że pracownicy mogą nie otrzymywać wynagrodzeń na czas.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Dyrektor Lipiec będzie odwołany! W szpitalu już nie mogą się tego doczekać!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *