Dwie kandydatki na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Komisja konkursowa ogłosiła nazwiska kandydatów spełniających wymagania formalne i zakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Są nimi panie Aneta Bławat i Małgorzata Stafijowska.
Aneta Bławat, radna powiatowa z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, do niedawna była kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie. Na początku grudnia br. została przesunięta na stanowisko kierownika Działu Ewidencji Świadczeń i Informacji.
Małgorzata Stafijowska była najpierw kierownikiem Centrum Aktywizacji Zawodowej, a później zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyski. W poprzedniej kadencji, po 20 latach pracy w urzędzie, została zwolniona ze stanowiska przez p.o. dyrektora. Obecnie jest inspektorem w Referacie ds. Społecznych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *