Polski Czerwony Krzyż świętuje 100-lecie

Historia tej największej organizacji humanitarnej rozpoczyna się w 1859 r.
Henry Dunant, szwajcarski kupiec, podróżując na spotkanie z Napoleonem, przejeżdżał koło włoskiego miasteczka Solferino, gdzie dogorywała najkrwawsza w ówczesnej Europie bitwa. Liczba ofiar przekraczała 40.000. Widząc cierpienie umierających żołnierzy, Dunant postanowił pomóc, angażując do tego okoliczną ludność. Napisał książkę i zaproponował powołanie we wszystkich krajach stowarzyszeń pomocy, których przeszkoleni wolontariusze mogliby nieść ratunek rannym na polu walki. Aby byli oni bezpieczni, musieli się wyróżniać przy pomocy znaku, powszechnie uznawanego przez wszystkie strony konfl iktu . Tak zrodziła się idea Czerwonego Krzyża.
W Polsce, po odzyskaniu niepodległości, 18 stycznia 1919 r. powołano Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, które od 1927 r. nosi nazwę – Polski Czerwony Krzyż. W 1939 r. PCK liczył w kraju 850 tys. członków. W okresie przedwojennym Zarząd Powiatowy w Ostrowcu miał siedzibę przy ulicy Stodolnej 30. Budynek ten odzyskał niedawno, po blisko 70 latach. Niestety, nie znaleziono dokumentów, na podstawie których moglibyśmy więcej powiedzieć o działalności w tym okresie. Od listopada 1939 r. do Ostrowca trafiały transporty z wysiedlonymi mieszkańcami Poznania, Kalisza i Konina. W 1940 r. było już w naszym mieście 2400 wysiedlonych. Opiekę nad nimi przejął PCK. Z czasów wojny zachowało się zaświadczenie
z pieczątką ówczesnej prezes zarządu powiatowego w Ostrowcu dr Brandt. Po wojnie dzięki PCK tysiące rodzin odnajdywało bliskich, otrzymywało dokumenty, odzież i żywność. Ostrowiec też zapisał piękne karty w dziele niesienia pomocy potrzebującym. W latach 50. zarządem PCK zaczyna kierować doktor Jan Milewski, człowiek skromny, oddany innym, prawdziwy społecznik. Od 1958 r. PCK promuje krwiodawstwo. Ogromne zasługi w popularyzacji tego szlachetnego ruchu ma inny ostrowiecki lekarz, Eugeniusz Dziewulski. W 1956 r., kiedy zaczęły napływać informacje z Budapesztu o powstaniu i tysiącach rannych, wraz z żoną oddają krew dla bratniego narodu. Do tej akcji włączają się inni. Krew z Ostrowca przez Poznań trafia samolotem do Budapesztu.
Od 1991 r. Zarządem Powiatowym kieruje Stanisław Fiolik. Nadal sztandarowymi formami działania jest honorowe krwiodawstwo oraz propagowanie idei czerwonokrzyskich i międzynarodowego prawa humanitarnego. We wszystkich szkołach pracują Szkolne Koła PCK. W późniejszych latach PCK rozszerza formy działalności. Wizytówką staje się grupa ratownictwa medycznego, bo podstawową działalnością PCK jest przecież przygotowywanie kadr, na wypadek konfliktów zbrojnych, katastrof i niesienie pomocy ludziom potrzebującym. PCK organizuje na terenie naszego miasta usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych. Prowadzi w szkołach świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii i popularyzuje honorowe krwiodawstwo, współpracuje ze szpitalem dziecięcym w Busku Zdroju i innymi placówkami. Później działacze PCK skierowali się w stronę młodzieży. Wielokrotnie pisaliśmy o akcjach zarządu rejonowego i kół szkolnych PCK. Tysiące młodych ostrowczan oddawało bezinteresownie krew dla nieznanych ludzi, ratując im życie i zdrowie.
-Przez cały rok Oddział Rejonowy PCK w Ostrowcu będzie podejmował przedsięwzięcia, aby przybliżyć swoją działalność ostrowczanom ? podkreśla Stanisław Fiolik, prezes oddziału. -Apelujemy do mieszkańców naszego powiatu o pomoc w odtworzeniu historii PCK na ziemi ostrowieckiej. Jeśli posiadacie Państwo jakieś zdjęcia, wycinki prasowe, pamiątki, byliście wolontariuszami organizacji czerwonokrzyskiej i możecie podzielić się z nami swoimi wspomnieniami, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 41 -266 -57 -32. Pomóżcie nam poskładać naszą historię!

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *