Procedura konkursowa na start

W związku ze złożoną przez Rafała Lipca rezygnacją z pełnionego stanowiska dyrektora ZOZ w Ostrowcu Św. niezbędne jest wszczęcie procedury konkursowej, która pozwoli wyłonić nowego kierownika placówki.
Obecnie pełnienie obowiązków dyrektorskich powierzono Aldonie Jarosińskiej, dotychczasowej zastępcy dyrektora ds. finansowych.
– Konkurs będzie miał charakter otwarty i uczestniczyć w nim będzie mógł każdy, kto będzie odpowiadał kryteriom wyboru podanym w stosownym ogłoszeniu- powiedział wicestarosta Andrzej Jabłoński.
Komisja konkursowa oraz jej przewodniczący zostanie powołana uchwałą Rady Powiatu Ostrowieckiego po wskazaniu przedstawicieli przez odpowiednie instytucje przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 lutego 2012 r. Obsługą Komisji Konkursowej zajmie się Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *