Sąd nakaże porządki OZMO?

Wszystko wskazuje na to, że dopiero sądowy wyrok nakłoni właściciela terenu byłych zakładów OZMO do jego uprzątnięcia.
Taki scenariusz zostanie w ostatnich latach przeprowadzony już po raz trzeci.
Sprawa znów powróciła na tegorocznym zebraniu Samorządowej Rady Osiedlowej Kamienna, a także za sprawą interpelacji radnego Dariusza Kaszuby, dyrektora liceum, sąsiadującego z feralną nieruchomością.
– Mieszkańcy osiedla od kilu lat zgłaszają problemy związane z wykorzystywaniem budynku byłego OZMO przez osoby nadużywające alkohol i środki odurzające – mówi radny. Teren wokół zarasta roślinność oraz wykorzystywany jest jako szalet.
W związku z tymi głosami Straż Miejska po raz kolejny wszczęła czynności zmierzające do wyegzekwowania obowiązków spoczywających na właścicielu nieruchomości. Trzeba wiedzieć, że ów obszar znajduje się w rękach prywatnych.
Upomnienia, polecenia wykonania prac porządkowych nie skutkują, dlatego też wszystko wskazuje, że sprawa już po raz trzeci zostanie skierowana do Sądu Rejonowego. Wiemy już, że odrębny wniosek trafi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Na tę chwilę strażnicy, mając na uwadze dobro społeczne zintensyfikowali swe patrole w tym terenie, traktując go, jako miejsce zagrożone powstawaniem czynów zabronionych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *