Odpady niebezpieczne

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ostrzega właścicieli gruntów oraz magazynów przed oszustami, zajmującymi się nielegalnym pozbywaniem się odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych.

-Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości, w których później gromadzone są odpady ?mówią policjanci. Po wypełnieniu takiego obiektu wynajmujący znika, pozostawiając kłopotliwy ładunek właścicielom, na których później spoczywa obowiązek kosztownej utylizacji. To wydatek rzędu nawet miliona złotych. Cierpi na tym środowisko, które w wyniku takich działań często zostaje poważnie zdegradowane.

Odpady niebezpieczne to odpady stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą. Odpady niebezpieczne kojarzone są głównie z przemysłem, jednak i gospodarstwa domowe są źródłem ich wytwarzania.

Najczęściej spotykane odpady niebezpieczne to: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny /RTV i AGD/; resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna; rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam; aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji; środki ochrony roślin; odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (uwaga! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki; baterie i akumulatory; zużyte kartridże i tonery; przepracowane oleje; przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek

W ostatnich latach nasila się także zjawisko porzucania odpadów w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. Często wynajmują one magazyny oraz ziemię dla osób które informują je, że zamierzają prowadzić tam legalną działalność, i oferują atrakcyjne wynagrodzenie za wynajem. Na wynajętym terenie lub w obiektach oszuści porzucają odpady podlegające obowiązkowej utylizacji. Następnie firma znika, a właściciele gruntów lub magazynów zostają z niemałym kłopotem.

Przed tym zjawiskiem i przestępczym procederem związanym z nielegalnym obrotem niebezpiecznymi odpadami policja szczególnie ostrzega: właścicieli hal i magazynów oraz gruntów pod wynajem; przewoźników oraz firm i osób wynajmujących pojazdy transportowe; osoby mieszkające w pobliżu miejsc na uboczu oraz dużych obszarów, na których przestępcy mogą nielegalnie składować odpady:

Przypominamy, że w świetle art. 183 par. 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.

Natomiast na podstawie art. 154 par. 2 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 1.000 złotych lub karą nagany może zostać ukarana osoba, która wyrzuca na nienależącym do niej gruncie polnym kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Odpady niebezpieczne

  • 20/02/2019 at 18:50
    Permalink

    W tym kraju to się wysyła tylko ostrzeżenia? A gdzie nadzór jakikolwiek? Nie można wdrożyć jakichś prostych przepisów gdy śmieci jadą z punktu A do B, po trasie z X do Y, skontrolować takich choćby wyrywkowo? A przy braku dokumentów przewozowych dowalać kary aż się nauczą w końcu cwaniaczki nie podskakiwać. Szlag człowieka trafia, kolejne stracone lata dla kraju i obywateli. Wybory za pasem a tu nie ma jednego z jajami.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *