Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych

W dniu 28 lutego, o godz. 9.00, w Szwajcarii Bałtowskiej rozegrany zostanie Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Zjazdowego pod honorowym patronatem Starosty Ostrowieckiego, Marzeny Dębniak.
Organizatorami zawodów są: Klub Olimpiad Specjalnych ?Szansa? w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Stacja Narciarska Szwajcaria Bałtowska, zaś współorganizatorami: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska ? Świętokrzyskie, Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej ?Szansa? i Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu ?Szansa?. Zawody wspierają: Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Szkoła Narciarska AMIGO-SKI i Bałtowski Kompleks Turystyczny.
Na starcie zawodów stanie 100 zawodników z klubów Olimpiad Specjalnych z Oddziału Świętokrzyskiego. W trakcie mityngu rozegrany zostanie slalom gigant, składający się z dwóch przejazdów. Celem imprezy jest popularyzacja narciarstwa zjazdowego jako dyscypliny sportu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie pozytywnych cech osobowości zawodników Olimpiad Specjalnych, a także rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w województwie świętokrzyskim oraz integracja ze społeczeństwem lokalnym.
W Świętokrzyskim Mityngu Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych mogą brać udział zawodnicy, którzy na co dzień trenują tę dyscyplinę w swoich klubach i w okresie zimowym odbyli minimum 10 godzin treningów. Niedopuszczalne jest, żeby na zawody przyjechali zawodnicy, bez wcześniejszego przygotowania. Trener zgłaszający zawodnika powinien mieć pewność, że nie naraża swojego podopiecznego na niepotrzebne ryzyko np. będzie to jego pierwszy kontakt z nartami w tym sezonie. W mityngu mogą startować zawodnicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim.
Zawody rozpoczną się preeliminacjami. W preeliminacjach zawodnik wykona pojedynczy przejazd na czas. O zakwalifikowaniu do finałowych grup sprawnościowych będzie decydował uzyskany czas z preeliminacji. W przypadku upadku zawodnika w czasie przejazdu zawodnik ten będzie mógł ponownie przejechać trasę slalomu. Będzie stosowany pomiar elektroniczny lub ręczny czasu przejazdu. Zawodnik w czasie preeliminacji musi zaprezentować w pełni swoje umiejętności. W przypadku stwierdzenia przez komisję dużych różnic w stylu zaprezentowanym w czasie preeliminacji, a przejazdami finałowymi, może dojść do dyskwalifikacji zawodnika.

 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *