Parking przy Powiatowym Urzędzie Pracy będzie uporządkowany

Powiat Ostrowiecki podpisze umowę bezpłatnego użyczenia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad działki, na której znajduje się parking przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
Dzięki takiemu działaniu będzie możliwe uporządkowanie tego terenu.
W okresie letnim prace będą polegać na utrzymaniu czystości, likwidacji wszelkich zagrożeń mogących skutkować uszczerbkiem na zdrowiu i mieniu. Zimą prowadzone będą prace polegające na oczyszczaniu terenu m.in. z śniegu, błota, piachu, czy likwidacja wszelkich zagrożeń dla zdrowia i mienia. Dotychczas było to miejsce zaniedbane, które sprawiało problemy parkującym tam interesantom. Teraz się to zmieni.
– W najbliższym czasie przeprowadzimy oględziny miejsca i podejmiemy stosowne kroki, celem dostosowania tego parkingu do potrzeb odwiedzających Urząd Pracy mieszkańców – wyjaśnił wicestarosta Andrzej Jabłoński.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *