Czas na przedłużenie Rzeczek

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosiła właśnie przetarg na ?Budowę drogi gminnej klasy Z na przedłużeniu ul. Rzeczki od ul. Siennieńskiej do skrzyżowania ul. Bałtowskiej z ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim?.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu z zadanie współfinansowane w ramach ?Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 ?2019?, a także ?Budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczki do ul. Milewskiego? w ramach programu ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim?.
Przedmiotem zamówienia są wszelkie roboty budowlane i montażowe, związane z budową drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki, na odcinku od ul. Siennieńskiej do ul. Milewskiego wraz ze ścieżką rowerową na tym odcinku.


W zakres inwestycji wchodzi budowa: przedłużenia ul. Rzeczki na dł. 987,00 m, dróg dojazdowych i bocznych ? o łącznej długości 656,00 m, ścieżki rowerowej dwukierunkowej szerokości 2.0 m, chodników szerokości 1.5m, oddzielonych od jezdni zieleńcem szerokości 1.50 m, 2 zatok autobusowych o szerokości 3.0 m, a także kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
Na realizację tego zadania gmina ma zagwarantowane ponad 3 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych, a także środki na ten cel w programie ?Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim?.
– Przygotowanie tej inwestycji trwało długo, bowiem wiązało się z negocjacjami z właścicielami działek. Od części musieliśmy wykupić fragmenty działek, by móc zaprojektować i wybudować drogę – wyjaśniał już w styczniu prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński. Było wtedy wiadomo, że inwestycja trafiła na listę rankingową i prawdopodobnie uzyska rządowe dofinansowanie.
Będzie to pierwszy etap budowy ulicy, która połączy ulicę Siennieńską z rondem na ulicy Bałtowskiej. Ma być zrealizowany w 2019 r. W drugim etapie, być może już w kolejnym roku, planowane jest wybudowanie drogi do połączenia z nowym rondem na skrzyżowaniu ulic Bałtowskiej i Samsonowicza. Wykonanie tego połączenia zamknie budowę ciągu ulic zbiorczych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.