Powiat chętnie odzyskałby nieruchomość po dawnym ośrodku specjalnym. Batalionu WOT nie ma i nikt nie wie, czy będzie?

Na sesji powiatowej, za sprawą radnego miejskiego Włodzimierza Sajdy, odżyła sprawa utworzenia w przekazanych przez powiat nieruchomościach przy ulicy Antoniego Hedy batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej. Radny stwierdził, że ? wbrew obiecankom i zapewnieniom – batalion w Ostrowcu nie powstanie. Skoro tak, to pytał, czy powiat zwrócił się do wojska o zwrot majątku ze sprzedaży którego ? w obecnej fatalnej sytuacji finansowej powiatu ? można byłoby sfinansować wiele przedsięwzięć.

-Miały być nowe miejsca pracy. Miała być Ameryka, której nie ma. Nie może być tak, że powiat będzie dobrym wujkiem i przekazywał za darmo grunty z budynkiem warte około 3 mln zł ? mówił radny.

-Przekazany obiekt jest przeznaczony na cele wojskowe, ale nie jest określony termin utworzenia wspomnianego batalionu ? podkreśla starosta ostrowiecki, Marzena Dębniak. ?Dopiero, jeśli zapadnie ostateczna decyzja, że wojsk obrony terytorialnej nie będzie w Ostrowcu będziemy mogli się ubiegać o zwrot tej nieruchomości wycenionej na 2,6 mln zł. Popełniono błąd, bo przekazano budynki za darmo i nie wiadomo na ile lat. To, co wojsko tak chętnie wzięło, tak szybko nie odda. Budynki stoją, niszczeją, a w sytuacji szpitala przydałyby się pieniądze z ich sprzedaży.

Przypomnijmy, że w maju ubiegłego roku na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości znajdującej się przy ul. A.Hedy ps. ?Szarego?, dawnej ul. Gulińskiego, po byłym Specjalnym Ośrodku Szkolno ?Wychowawczym, z przeznaczeniem na budowę i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa. Budziło to wątpliwości ówczesnej opozycji, która co prawda była przekonana o słuszności utworzenia batalionu Wojskowej Obrony Terytorialnej, ale chciała mieć pewność, że przekazane obiekty temu będą właśnie służyć. Były starosta zapewniał, że nie ma zagrożenia, aby batalion WOT nie powstał, powołując się na potwierdzającą informację uzyskaną na konferencji od wojewody świętokrzyskiego.

Opozycja, która dziś sprawuje władzę, podnosiła także kwestię luki budżetowej spowodowanej nieodpłatnym przekazaniem obiektu. W pierwotnych założeniach nieruchomość miała być zbyta za kwotę 2,3 mln zł, co zostało zapisane w budżecie. Wątpliwości co do realności sprzedaży nieruchomości miała Regionalna Izba Obrachunkowa, opiniując budżet i wskazując, że w wypadku nie uzyskania dochodów z tytułu sprzedaży majątku już w 2017 r., jak również w 2018 r., relacja nie będzie zachowana. Jak wyjaśniała skarbnik powiatu Magdalena Zieleń, alternatywą dla powstałej luki finansowej jest ewentualna sprzedaż innych nieruchomości.

Były starosta ostrowiecki wyjaśniał, że wojsko żadnemu samorządowi nie zapłaci za nieruchomości. Przypomniał, że zgodnie z założeniem w regionie świętokrzyskim ma powstać trzy bataliony WOT w latach 2019 ?2020. Jeden ma być utworzony w Kielcach, a kolejne dwa w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Zainteresowanie powstaniem batalionu wyraża również Sandomierz.

Ostatecznie, we wrześniu 2018 roku, został podpisany przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego akt notarialny, na mocy którego dokonana została darowizna nieruchomości powiatowej przy ulicy Antoniego Hedy ps. ?Szary?, o łącznej powierzchni ponad 1,6 ha i wartości około 2 mln zł, na rzecz Skarbu Państwa. Powiat Ostrowiecki przed notariuszem reprezentowali członkowie zarządu ? wicestarosta Eligiusz Mich i Piotr Kopański, zaś Skarb Państwa starosta ostrowiecki. Drogą administracyjną nastąpiło przekazanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Rejonowego Zarządu Infrastruktury, który w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej zarządza nieruchomością.

Pytanie, czy utworzenie w naszym mieście batalionu wchodzącego w skład 10 Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej jest możliwe, czy też nie wciąż pozostaje otwarte. My, mimo starań, również nie uzyskaliśmy konkretnej odpowiedzi. Na razie wszyscy, którzy spodziewali się utworzenia batalionu, a przede wszystkim  rozpoczęcia procedur związanych z pracami remontowymi i inwestycyjnymi w obrębie nieruchomości czują się zawiedzeni, a radni zaczynają chyba pluć sobie w brodę, że w ogóle podjęli taką, a nie inną uchwałę. Wspomnieniem pozostają także plany utworzenia w naszym mieście, przy Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości, centrum edukacji z zakresu obrony terytorialnej, które wraz z budową nowoczesnej strzelnicy, miało się także mieścić w uczelnianych obiektach przy ulicy Antoniego Hedy. 

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Powiat chętnie odzyskałby nieruchomość po dawnym ośrodku specjalnym. Batalionu WOT nie ma i nikt nie wie, czy będzie?

  • 17 czerwca 2019 at 13:58
    Permalink

    i jak tu wierzyć w oficjalne słowa obecnie rządzących a w szczególności w słowa naszych ostrowieckich parlamentarzystów ??!!! niech lepiej milczą i nic nam nie obiecują, a tak czy siak,rozliczmy ich za mijającą kadencję i miejmy to na uwadze przy wrzucaniu swojego głosu do przezroczystej urny wyborczej – urny ponoć rzetelniejszej (sic!) od poprzednich

Comments are closed.