Wyłudzili 19 mln zł podatku VAT

W okresie od stycznia 2008 do grudnia 2010 r., na ternie Małopolski działała zorganizowana grupa zajmująca się popełnianiem przestępstw związanych przede wszystkim z wyłudzaniem VAT-u. 30-osobowa grupa wyłudziła łącznie blisko 19 mln złotych tytułem zwrotu podatku VAT.

-Prokuratura Okręgowa w Kielcach zakończyła śledztwo w sprawie wyłudzania podatku VAT, w następstwie przeprowadzania nierzetelnych transakcji wewnątrzunijnego obrotu asortymentem stalowym, w szczególności prętami żebrowanymi ?mówi prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Nieprawidłowości w tym zakresie wykryły dwa Urzędy Kontroli Skarbowej z Małopolski i Generalny Inspektor Informacji Finansowej. W dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie tej skierowano akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Krakowie.

W toku śledztwa zebrano obszerny materiał dowodowy na terenie kraju, państw Unii Europejskiej, a także Izraela, Ukrainy i Rosji. Uzyskano także z właściwych Urzędów Kontroli Skarbowej decyzje dotyczące wymiaru zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT dla poszczególnych podmiotów objętych śledztwem.

Większość podejrzanych usłyszała prokuratorskie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia konkretnych przestępstw, w tym karnoskarbowych, a także oszustw, podrabiania dokumentów i posłużenia się takimi dokumentami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę i posługiwania się nimi w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Trzon grupy stanowili przedsiębiorcy prowadzący na terenie Małopolski działalność gospodarczą w zakresie obrotu stalą.

Większość podejrzanych w toku przesłuchań nie przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów, składali natomiast wyjaśnienia, z treści których wynikało, iż badane transakcje stanowiły rzetelny obrót towarem.

W toku śledztwa prokurator zabezpieczył, na poczet przyszłych kar o charakterze majątkowym, mienie podejrzanych o wartości ponad 22 mln zł. Oskarżonym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *