Za, a nawet przeciw

Radni powiatowi są ? jak mawiał Lech Wałęsa – za, a nawet przeciw. Jednomyślnie udzieli absolutorium zarządowi powiatu. Ci, którzy rządzą na czele ze starostą Marzeną Dębniak skwitowali w ten sposób ponad miesięczny okres pracy zarządu nowej kadencji, a ci którzy są w opozycji na czele z byłym starostą Zbigniewem Dudą opowiedzieli się za ponad 11 ?miesięczną realizacją budżetu na 2018 w wykonaniu byłego zarządu. Radni nie kryją jednak opinii, że w zupełnie innej rzeczywistości, nie tej powyborczej, zagłosowaliby zupełnie inaczej?

Radni z KWW Jarosława Górczyńskiego i sama pani starosta Marzena Dębniak podkreślają, że zagłosowali za ciągłością władzy, choć świetnie zdają sobie sprawę, że strata finansowa szpitala za 2018 rok na poziomie 16,5 mln zł i konieczność wyasygnowania na jej pokrycie 13 mln zł z zadłużonego na 57 mln zł budżetu nie napawają jakimkolwiek optymizmem. Ba, wszystko wskazuje na to, że pokrycie tej straty wpędzi powiat w kolejne kłopoty, prowadzące do realizacji programu naprawczego i polityki zaciskania pasa.

Na sesji pojawił się Grzegorz Józefów, dyrektor regionalny firmy Aesco. W przedłożonym radnym raporcie związanym z wieloletnią prognozą finansową potwierdził, że pokrycie straty szpitala w kwocie 13 mln zł w praktyce będzie oznaczało przekroczenie przez budżet powiatu ostrowieckiego ustawowego wskaźnika zadłużenia i realizację programu naprawczego. Stwierdził, że po zaksięgowaniu straty szpitala, które ma nastąpić we wrześniu br., bez względu na to, czy powiat pokryje stratę, czy też może podejmie decyzje o przekształceniu szpitala w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i pokryje część zobowiązań szpitala, to i tak będzie musiał realizować program po to, by w budżecie powiatu były środki na obsługę bieżącego zadłużenia.

Jak podkreśliła starosta Marzena Dębniak, jeszcze nie zapadła decyzja, czy program naprawczy będzie wdrażany własnymi siłami, czy też przy pomocy wspominanej firmy zewnętrznej.

Opozycja tymczasem broni realizacji budżetu na 2018 rok. Uważa, że był nadwyżkowy i zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na dodatek na koniec roku na koncie powiatu było ponad 12 mln zł, które miały być wydane na pokrycie przewidywanej straty szpitala. Skarbnik powiatu twierdzi jednak, że dowolne dysponowanie tymi środkami pochodzącymi głównie z subwencji i dotacji, nie jest możliwe. Już wydano z tej puli prawie 5 mln zł, w tym głównie na pokrycie składek ZUS. Opozycja mówi też, że dopłacono blisko 9 mln zł do oświaty, za 14 mln zł zrealizowano inwestycje drogowe. Nadwyżka sięgnęła 2,3 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email