W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ma być efektywniej

Dyrektor ostrowieckiego szpitala, Andrzej Gruza, podpisał w minionym tygodniu w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach umowę partnerską z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym w ramach realizacji projektu Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
W uroczystości wziął udział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, a gospodarzem spotkania był wicewojewoda Bartłomiej Dorywalski. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe reprezentował zastępca dyrektora ds. administracyjnych Paweł Kamiński, który podpisał umowy z szefami dziesięciu świętokrzyskich szpitali.
Podpisanie takiej umowy przez ostrowiecki szpital stało się koniecznością, gdyż nowe zapisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzają obowiązek prowadzenia w szpitalnym oddziale ratunkowym segregacji medycznej, która ma odbywać się przy wykorzystaniu systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w SOR. Ministerstwo zdrowia podjęło działania mające na celu umożliwienie dostosowania się istniejących SOR do tego wymogu polegające na realizacji ? w skali ogólnopolskiej ? projektu Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Projekt przyczyni się do podniesienia efektywności systemu ratownictwa medycznego, bowiem zakłada on wdrożenie jednolitych zasad w zakresie przeprowadzania segregacji medycznej. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, a jednocześnie poprawi komfort pracy personelu medycznego.
System ma na celu zapewnienie łatwego dostępu do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania w SOR, a także generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń w SOR. Realizacja tego przedsięwzięcia ze środków unijnych pozwoli również odciążyć finansowo szpitale ? są one bowiem zwolnione ze wszystkich kosztów udziału. Wszystkie świętokrzyskie SOR-y zadeklarowały chęć przystąpienia do projektu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *