E-recepty zastąpią tradycyjne

Wdrażanie e-recept wkracza w końcowy etap.
Jak nas poinformowała Beata Szczepanek, rzecznik prasowy Świętokrzyskiego Oddziału NFZ, recepty te są już wystawiane w większości ostrowieckich placówek służby zdrowia, m.in. w PROME-dzie, UROMEDIC-u, PULS-ie, ESKULASPie, Medyk-u, w spółce Dermatologia Pobratyn – Winiarska, poradni diabetologicznej lek. med. Małgorzaty Bień, Krasnal-u. Od stycznia 2020 r. wystawianie e-recept stanie się już wszędzie obowiązkowe.


Dla pacjenta, który nie zetknął się dotąd z elektronicznym odpowiednikiem papierowej recepty, ten nowy system może budzić pewne obawy. Jednak nie są one uzasadnione. Potwierdzają to bliższe informacje na temat e-recept. Otóż e-receptę można dostać od lekarza na trzy sposoby. Pierwszym jest forma wydruku różniącego się jednak od obecnego, bowiem bez żadnych podpisów ani pieczątek, a jedynie zawierająca kod dla farmaceuty. Pacjent nie musi wówczas posługiwać się telefonem komórkowym czy Internetem. Recepta może też „przyjść” do pacjenta w formie SMS-a lub e-maila. Na takiej e-recepcie będzie się znajdować 4 cyfrowy kod wygenerowany przez system, po wpisaniu danych przez lekarza.
Następnie z papierowym wydrukiem lub 4-cyfrowym kodem pacjent udaje się do apteki. Farmaceuta zeskanuje kod znajdujący się na wydruku lub z telefonu pacjenta i wyda leki zaordynowane przez lekarza. Według opinii zapytanych przez nas farmaceutów, największą zaletą elektronicznych recept jest ich czytelność. Nie będzie już problemów z odczytaniem odręcznego pisma lekarskiego, pacjent nie będzie też odsyłany do gabinetu z powodu niekompletnie wypisanej recepty np. bez informacji o dawkowaniu leku. Pełne dane na ten temat będzie można odczytać na Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl). Z informacji tam zgromadzonych, za zgodą pacjenta, może też skorzystać np. lekarz specjalista przy przepisywaniu „swoich” leków, co zapewni choremu większe bezpieczeństwo prowadzonej terapii. Zaletą e–recept jest również możliwość ich realizacji w kilku aptekach, bez konieczności wykonywania kserokopii
recepty przy poszukiwaniu leku w innych aptekach. Pacjent musi jednak wykupić zaordynowane leki do 30 dni od daty wystawienia recepty, aby nie utracić zniżki i refundacji. Mówiąc o zaletach elektronicznej recepty, należy wspomnieć też o jej pewnej wadzie. Otóż nie da się jej poprawić. W przypadku wystąpienia na niej błędu, pacjent będzie musiał udać się ponownie do lekarza, który powinien anulować receptę i wystawi nową.
Na koniec trzeba dodać, iż e-recepty funkcjonują już w większości europejskich krajów, choć nie wszędzie są jednakowo wydawane. Elektronizacja polskiej służby zdrowia, której uwieńczeniem mają być e-recepty, może umożliwić w przyszłości wystawianie e-recept pacjentowi będącemu w innym europejskim kraju.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *